Ο παγκόσμιος πληθυσμός βασίζεται κυρίως στην αγροτική παραγωγή για τη συντήρησή του.

Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνει, η επέκταση των κατοικημένων περιοχών και η αύξηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που εξαρτώνται από τους φυσικούς πόρους (συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας), αυξάνουν την πίεση στο περιβάλλον μας και τη βιοποικιλότητα.

Είναι αδύνατο να αγνοηθεί, ότι η αυξανόμενη χρήση νέων εκτάσεων για καλλιέργεια οδηγεί σε μειωμένη φυτική ποικιλότητα – γεγονός ζωτικής σημασίας για τις συλλέκτριες μέλισσες και σε μείωση των υγροτόπων, των ακαλλιέργητων χωραφιών και των περιοχών αναψυχής που είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Με την ελαχιστοποίηση των απωλειών που προκαλούνται από επιβλαβή έντομα και με την αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών, το IsoclastTM active συμβάλλει στην παροχή υγιεινών και προσιτών φρούτων και λαχανικών σε έναν ολοένα αυξανόμενο πληθυσμό και έτσι ελλατώνει τις δυσμενείς επιπτώσεις σε προοριζόμενες για τη γεωργία εκτάσεις και παράλληλα συμβάλλει στη διατήρηση των βιοτόπων άγριας ζωής όπως τα δάση, οι υγρότοποι και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Όταν εφαρμόζεται στο χωράφι με τις προτεινόμενες δόσεις και σε συνδυασμό με τις κατάλληλες γεωργικές πρακτικές, το Isoclast μπορεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση επιδημικών ειδών και να συνεισφέρει στη μείωση των αποβλήτων από φυσικούς πόρους, όπως το νερό, η γη ή άλλα υλικά (π.χ. λιπάσματα ή καύσιμα), μειώνοντας έτσι την καταπόνηση στο περιβάλλον με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας.

Το Isoclast έχει αξιολογηθεί συνεπώς και ενδελεχώς σε πολλές χώρες ανά την υφήλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια. 

Το Isoclast έχει επί του παρόντος εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περισσότερες από 40 χώρες, με τη διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη σε άλλες 40 χώρες.