Απρίλιος 27, 2017

Isoclast™ active – Πρώτες εντυπώσεις

Ο Jose Hernández, τεχνικός της Dow AgroSciences στην Ισπανία συνομιλεί με την Isabel Céspedes, τεχνικό διευθυντή στην Céspedes, μια εταιρεία με κύριο αντικείμενο τις γεωργικές και περιβαλλοντικές λύσεις στην Αλμερία, η οποία βρίσκεται στη νοτιότερη Ισπανία.

Μέρος των καθημερινών καθηκόντων της Isabel Céspedes αποτελεί η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους παραγωγούς σχετικά με τις κατάλληλες στρατηγικές παραγωγής καθώς και η διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές των τρόπων πρόσβασης σε αποτελεσματικότερα προϊόντα φυτοπροστασίας. Μετά από μια επίσκεψη σε ένα κέντρο δοκιμών του Isoclast™ active, συζητά με τον Jose Hernandes τις πρώτες εντυπώσεις της για το προϊόν και αναλύει τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί στην Αλμερία.

1. Τι γνωρίζετε για το Isoclast μέχρι τώρα;

Γνωρίζω το Isoclast εδώ και 4 ή 5 χρόνια καθώς η Dow AgroSciences μας ενημερώνει τακτικά σχετικά με το προϊόν και την πιθανή του χρήση στην περιοχή της Αλμερίας. Η πρώτη μου πραγματική εμπειρία με το Isoclast ήταν τον περασμένο χρόνο όταν πήγαμε να επισκεφτούμε μια δοκιμή σπορείου. Η αποτελεσματικότητα του Isoclast ελέγχθηκε έναντι άλλων προϊόντων που επί του παρόντος υπάρχουν στην αγορά και χρησιμοποιούνται με παρόμοιο τρόπο. Ακόμη και τότε η ταχύτητα του Isoclast μας εντυπωσίασε, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τα άλλα ενεργά συστατικά της δοκιμής – Plenum, Epik, Movento και Teppeki.

2. Ποιες είναι οι κύριες καλλιέργειες στην Αλμερία και ποιά έντομα-εχθροί τις επηρεάζουν;

Οι κύριες καλλιέργειες θερμοκηπίου είναι η πιπεριά, η τομάτα και τα κολοκυνθοειδή. Οι περισσότερες καλλιέργειες κολοκυνθοειδών αναπτύσσονται υπό βιολογικό έλεγχο με αποτέλεσμα να καθίστανται ευπαθείς στις κάμπιες. Στις καλλιέργειες τομάτας το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο αλευρώδης (όχι εξαιτίας της επίδρασης του ίδιου του εντόμου αλλά λόγω της μετάδοσης του ιού). Με τα κολοκυνθοειδή το κύριο πρόβλημα είναι η μετάδοση ιών μέσω αλευρωδών.

3. Ο αλευρώδης είναι περισσότερο προβληματικός σε όλες τις καλλιέργειες λόγω της συνεπαγόμενης μετάδοσης ιών και όχι λόγω του ίδιου του εντόμου;

Ναι. Στην πραγματικότητα μπορούμε να ελέγχουμε το ίδιο το έντομο-εχθρό (εκτός αν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια τεράστια προσβολή) αλλά η επίδραση της μετάδοσης ιών είναι σοβαρότερη. Ορισμένες καλλιέργειες αναπτύσσονται σε θερμοκήπια, όπου έχουμε στη διάθεσή μας φυσικές μεθόδους για τον περιορισμό του αλευρώδη. Αλλά μερικές φορές ένας μικρός αριθμός φυτών που φέρουν τον ιό μπορεί να βλάψει ολόκληρη τη σοδειά. Πάρτε για παράδειγμα το κολοκύθι – χρειάζεται να βεβαιωθούμε ότι η καλλιέργεια δεν θα προσβληθεί από τον αλευρώδη αφού μόλις χαμηλά επίπεδα ιών έλθουν σε επαφή με έναν μικρό μόνο αριθμό φυτών, ολόκληρη η καλλιέργεια μπορεί να καταστραφεί.

Επιπλέον, ο έλεγχος των αφίδων είναι βασικής σημασίας στις οργανικές καλλιέργειες, οι οποίες πλέον αυξάνουν σε αριθμό στην Αλμερία.

4. Συνολικά, ποια είναι τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σήμερα στην Αλμερία όσον αφορά τα εντομοκτόνα που είναι επί του παρόντος διαθέσιμα;

Στην Αλμερία χρησιμοποιούμε ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, που σημαίνει ότι μαζί με τα προϊόντα χρησιμοποιούνται επίσης και παράγοντες βιολογικού ελέγχου.

Σε αυτούς περιλαμβάνεται η χρήση ωφέλιμων εντόμων και επομένως θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη τα παρακάτω χαρακτηριστικά των προϊόντων:

  1. Δεν βλάπτουν τα ωφέλιμα έντομα.
  1. Είναι πραγματικά αποτελεσματικά. Δεν είναι όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά, καθώς μερικά είναι αβλαβή για τα ωφέλιμα έντομα αλλά το γεγονός αυτό υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα τους απέναντι στους κύριους εχθρούς.
  1. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ο έλεγχος των δραστικών ουσιών από τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων, οι οποίες συχνά θέτουν μια σειρά κανόνων που είναι περιοριστικοί και δεν συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Για παράδειγμα, πολλά σούπερ-μάρκετ απαιτούν ένα μέγιστο τριών δραστικών ουσιών σε μια καλλιέργεια κατά τη συγκομιδή και ένα επίπεδο καταλοίπων που είναι το ένα τρίτο του επιτρεπόμενου Ανώτατου Ορίου Υπολλειμάτων (MRL). Το γεγονός αυτό μας περιορίζει κατά τη διατύπωση συστάσεων προς τους παραγωγούς και μπορεί να υπονομεύσει τις συνιστώμενες από εμάς στρατηγικές σχετικά με την εναλλαγή καλλιεργειών. Η προσέγγιση αυτή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε προβλήματα ανθεκτικότητας λόγω της επανειλημμένης χρήσης των ίδιων ουσιών.

Συμπερασματικά, το Isoclast™ active μπορεί να συμβάλλει στην υποστήριξη των βιώσιμων προμηθειών και της σταθερότητας των τιμών των φρούτων και των λαχανικών αντιμετωπίζοντας τις απώλειες τροφίμων που προκαλούνται από επιβλαβή έντομα. Τα καλά νέα είναι ότι αυτό το καινοτόμο συστατικό θα είναι διαθέσιμο στους Ευρωπαίους παραγωγούς εντός του 2018.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ