Η προμήθεια φρέσκων αγροτικών προϊόντων από το χωράφι έως τους καταναλωτές, περιλαμβάνει μια σειρά πολύπλοκων αλληλοσυνδεόμενων δραστηριοτήτων .

Βασική προτεραιότητα   της διατροφικής αλυσίδας είναι η έγκαιρη παροχή υγιεινών και ασφαλών τροφίμων σε όλους τους καταναλωτές, τα οποία να πληρούν όλες τις νομικές απαιτήσεις και προσδοκίες τους.

Οι καταναλωτές συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο τα στοιχεία που συμβάλλουν στη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων ανά τον κόσμο. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η γη παραμένει παραγωγική και υποστηρίζει μια ευρεία βιοποικιλότητα χλωρίδας και πανίδας, απαιτείται η προσοχή των ειδικών ώστε να διασφαλίζεται ότι τα μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων φυτοπροστασίας χρησιμοποιούνται με κατάλληλο και βιώσιμο τρόπο.

Το δίκτυό μας

 

 

 

Ελλάδα, Βαλκάνια | Rigalos, Stavros (S)

Οι υπηρεσίες μας

Οι παγκόσμιες υπηρεσίες μας ως προς τη διατροφική αλυσίδα βοηθούν τους αγρότες να εκπληρώνουν τα πρότυπα ποιότητας των καταναλωτών της διατροφικής μας αλυσίδας και έτσι να συνεισφέρουν στην ομαλή εμπορική ροή των αγροτικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι ειδικοί της Dow AgroSciences έχουν την δυνατότητα παροχής μεγάλου εύρους  γνώσεων με επικαιροποιημένες πληροφορίες και τεχνογνωσία που περιλαμβάνει:

 • Τεχνικά φυλλάδια διατροφικής αλυσίδας σχετικά με τις κύριες δραστικές ουσίες που αναπτύσσονται σε φρούτα & λαχανικά
 • Προφίλ των υπολλειμάτων των δραστικών μας για τη διευκόλυνση του παγκόσμιου εμπορίου των προϊόντων
 • Ειδική στατιστική ανάλυση υπολλειμάτων για τους καλλιεργητές
 • Προσαρμοσμένες λύσεις των προγραμμάτων Σύμπραξης Δημοσίου-Ιδιωτικού (ΡΡΡ) για καλλιεργητές, προμηθευτές και καταστήματα λιανικής πώλησης
 • Επικαιροποίηση της κατάστασης εγγραφής νέων και υπαρχόντων δραστικών ουσιών της  Dow AgroSciences στην ΕΕ και παγκοσμίως
 • Δεδομένα αποτελεσματικότητας σχετικά με προϊόντα/ δραστικές
 • Εισαγωγή δεδομένων ανθεκτικότητας παγκοσμίως
 • Πληροφορίες σχετικά με τα κατάλοιπα σε επεξεργασμένα τρόφιμα

Ειδικές πληροφορίες για τα κατάλοιπα που σχετίζονται με το Isoclast

Ορισμός του υπολείμματος

 • Ο ορισμός του υπολείμματος για λόγους παρακολούθησης και για την αξιολόγηση του κινδύνου είναι το sulfoxaflor (ονομασία του Isoclast κατά ISO)

Όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου υπολειμμάτων

 • Το όριο ποσοτικοποίησης της αναλυτικής μεθόδου καταλοίπων που χρησιμοποιείται συχνότερα για την παρακολούθηση είναι 0,01 mg / kg.

Παγκόσμια MRL’s

 • MRL’s έχουν ληφθεί σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Καναδά, της Νότιας Κορέας, της Αυστραλίας, Codex, και άλλα
 • Υπάρχουν εγκεκριμένα EU MRL’s για έναν μεγάλο αριθμό καλλιεργείων · Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

 • Τιμές MRL(sulfoxaflor=ονομασία του Isoclast κατά ISO) μπορούν να προβληθούν στις παγκόσμιες ιστοσελίδες που περιγράφονται παρακάτω

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: Ανώτατο όριο υπολειμμάτων (MRL)