Οφέλη καταναλωτή – Από το χωράφι στο τραπέζι

Το Isoclast™ active συνεισφέρει στην πρόσβαση των Ευρωπαίων καταναλωτών σε φρέσκα, άφθονα φρούτα και λαχανικά που καλλιεργούνται τοπικά, για μια υγιεινή διατροφή, ελέγχοντας τα επιβλαβή έντομα και προστατεύοντας, έτσι, την απόδοση και την ποιότητα των προϊόντων.

Άγρια Ζωή και Περιβάλλον

Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνει, η επέκταση των κατοικημένων περιοχών και η αύξηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που εξαρτώνται από τους φυσικούς πόρους (συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας) αυξάνουν την πίεση στο περιβάλλον μας και τη βιοποικιλότητα.

Οφέλη του γεωργού

Η Dow AgroSciences πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις στην Έρευνα και την Τεχνολογία για να ανακαλύψει την πρώτη (και μοναδική) δραστική ουσία μιας νέας και πρωτοποριακής χημικής τάξης εντομοκτόνων που θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους γεωργούς να παραμείνουν βιώσιμα παραγωγικοί και ανταγωνιστικοί στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές.

Επιστήμη και καινοτομία

Οι ερευνητές στην Dow AgroSciences έχουν ως αποστολή την ανακάλυψη και ανάπτυξη βιώσιμων χημικών λύσεων που αυξάνουν την παραγωγικότητα των καλλιεργειών, βοηθώντας τους γεωργούς να αξιοποιούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό κάθε εκτάριο γης.