Νοέμβριος 16, 2017

Κυκλοφορία ενός νέου δραστικού συστατικού – τα μυστικά πίσω από την επιτυχία

Ο επιστήμονας στον τομέα Φυτοπροστασίας της Dow AgroSciences Mike Loso αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της σχεδόν 30χρονης καριέρας του σε ένα ερευνητικό ταξίδι . Εμβαθύνοντας στην πρόσφατη κυκλοφορία του Isoclast™ active, ο Mike προτείνει ότι  η συνταγή της επιτυχούς δημιουργίας και κυκλοφορίας ενός νέου δραστικού συστατικού περιέχει 3 βασικά συστατικά: περιέργεια, συνεργασία και επιμονή.

‘Η ύπαρξη σωστού τρόπου σκέψης από την αρχή αποτελεί αναγκαίο στοιχείο’ υποστήριζει ο Mike. ‘Χρειάζεται πραγματικά να είναι κανείς περίεργος και ανοιχτόμυαλος – να είναι διατεθειμένος να προσεγγίσει  πολλές ιδέες γνωρίζοντας ότι οι περισσότερες μπορεί να μην αποδώσουν. Πρέπει συνεχώς να ρωτά «γιατί» όταν προσπαθεί να κατανοήσει τις πειραματικές παρατηρήσεις, ειδικά τις τάσεις και τις παρεκτρεπόμενες τιμές. Και να ρωτά «τι θα συνέβαινε εάν», σχετικά με  τον έλεγχο νέων ιδεών και υποθέσεων. Το να μαθαίνει κανείς συνεχώς και να ρωτά «γιατί» είναι απαραίτητη προυπόθεση της καινοτομίας. Και το σημαντικότερο, μερικές φορές, είναι οι απλούστερες παρατηρήσεις εκείνες που οδηγούν  στις στιγμές της ανακάλυψης. Και είναι αυτές που μπορούν πραγματικά να αλλάξουν την κατεύθυνση  ενός σχεδίου.

Η έννοια αυτή της συνεχούς διερεύνησης σε συνδυασμό με την επιστημονική επιμέλεια αποτέλεσε το θεμέλιο για τη σημαντική ανακάλυψη του Isoclast. Η αρχική ιδέα προήλθε από έναν συνάδελφο ερευνητή του τομέα της Φυτοπροστασίας, ο οποίος έχει πλέον συνταξιοδοτηθεί και θεώρησε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τη διερεύνηση μικρών χημικών θραυσμάτων που δεν είχαν  αξιοποιηθεί επαρκώς ή ‘νέων βιοδραστικών υποβάθρων’ ως δομικών στοιχείων μεγαλύτερων νέων μορίων για έλεγχο. Σε συνεργασία με μια μικρή ομάδα, άρχισε να συνθέτει και να ελέγχει  έναν αριθμό διαφορετικών συνόλων ή ‘βιβλιοθηκών’ ενώσεων-στόχων. Παρά την έλλειψη βιοδραστικότητας των αρχικών συνόλων ενώσεων, η ομάδα επέμεινε στην ανακάλυψη και βελτιστοποίηση της αρχικής ιδέας.

Η επιστημονική περιέργεια και η ομαδική εργασία διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στη βελτιστοποίηση του μορίου-οδηγού. Όπως συνηθίζεται στην ανάπτυξη των περισσότερων εμπορικών δραστικών συστατικών προστασίας καλλιεργειών, απαιτείται εκτεταμένη βελτιστοποίηση του αρχικού μορίου-οδηγού προκειμένου να επιτευχθούν τα βιολογικά γνωρίσματα που χρειάζονται για την εμπορευματοποίηση. Για το Isoclast, στο αρχικό μόριο-οδηγός εξακολουθούσε να μην υπάρχει η εμπορική δράση που ήταν απαραίτητη για την επίτευξη προόδου και έτσι σχηματίστηκε μια ομάδα ‘βελτιστοποίησης του μορίου-οδηγού’ για την κατανόηση και την βελτίωση των δομικών χαρακτηριστικών του μορίου που είναι υπεύθυνο για την εντομοκτόνο δράση.

Κατά την προσπάθεια βελτίωσης ενός μορίου-οδηγού, εργαζόμαστε πάντα στηριζόμενοι στην παρατήρηση ή διαίσθηση και δημιουργούμε  πειράματα που ελέγχουν τις εν λόγω υποθέσεις στην πορεία’, σημείωσε ο Mike. ‘Συνειδητοποιήσαμε ότι υπήρχε μια βασική αλληλεπίδραση μεταξύ δύο βασικών τμημάτων του μορίου και ήταν αυτή η παρατήρηση που τελικά οδήγησε στις δομικές τροποποιήσεις που τελικά οδήγησαν στην σύνθεση του  Isoclast™ active’Αναγνωρίσαμε επίσης ότι δεν υπήρχε διασταυρούμενη ανθεκτικότητα με τις βασικές τάξεις υπαρχόντων εντομοκτόνων και έτσι στηριχθήκαμε σε μια υπόθεση βασισμένη στη διάταξη ατόμων και την πυκνότητα φορτίου σχεδιάζοντας ένα πείραμα για να την ελέγξουμε.  Συμπεράναμε ότι το Isoclast δεν είναι ευάλωτο στις ίδιες μεταβολικές οδούς των εντόμων όπως γίνεται με τα υπάρχοντα εμπορικά εντομοκτόνα που λειτουργούν στον ίδιο τομέα της αγοράς’, είπε.

Η συνεργασία και η επιμονή είναι βασικής σημασίας στο ταξίδι της καινοτομίας. ‘Κατά την προσαρμογή της αρχικής ιδέας στην πράξη, μια μικρή ομάδα διερευνούσε και, με βάση την ανάλυση βιοδραστικότητας, βελτιστοποιούσε συνεχώς διάφορες βιβλιοθήκες ενώσεων και τελικά αναγνώρισε ένα μόριο-οδηγό με ισχυρή δράση για την περίπτωση των αφιδών. Επίσης, στη φάση βελτιστοποίησης, η ομαδική εργασία και η ανυποχώρητη επιμονή ήταν ζωτικής σημασίας για τη διατύπωση των πολλών υποθέσεων που σχετίζονταν με τις ανάλογες βελτιστοποιήσεις και τον έλεγχο πρωτοκόλλων. Τέλος, στη φάση ανάπτυξης, χρειαζόταν μια διαλειτουργική ομάδα εργασίας για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αφορούσαν τη μεταφορά ενός μορίου από την ανάπτυξη στην αγορά. Αυτές οι συλλογικές συνεισφορές μας έδωσαν  την αυτοπεποίθηση ότι επιλέξαμε το σωστό μόριο και συνεισέφεραν στη δημιουργία της  κατοχύρωσης των δικαιωμάτων για το Isoclast.’

Τα συνεχή «γιατί» και «τι θα συμβεί αν» παρέχουν την επιστημονική δέουσα επιμέλεια που χρειάζεται για την πρόοδο. ‘Η γνώση ότι έχει κανείς προσδιορίσει το αποτελεσματικότερο μόριο και το έχει στη συνέχεια υποβάλλει στους πιο ενδελεχείς ελέγχους, του προσφέρουν την αυτοπεποίθηση ότι η επιλογή που διερευνά είναι η βέλτιστη. Η συνεισφορά και οι ιδέες από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων εξασφαλίζουν συνεχείς αμοιβαίες αξιολογήσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας αυστηρής διαδικασίας Έρευνας και Ανάπτυξης’ λέει ο Mike.  

Το τελευταίο συστατικό της επιτυχίας είναι η επιμονή’, υποστηρίζει ο Mike. ‘Κάθε πρότζεκτ έχει τα εμπόδια και τις προκλήσεις του και γι’ αυτό η συνεισφορά, οι προσπάθειες και λειτουργίες επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων είναι τόσο σημαντική για την πρόοδο, ακόμη και όταν η διαδικασία είναι τόσο αργή.’

‘Η ανακάλυψη, η ανάπτυξη και τελικά η κυκλοφορία ενός νέου δραστικού συστατικού στην αγορά είναι ένα εξαιρετικά απαιτητικό εγχείρημα. Αλλά οι πιθανότητες επιτυχίας αυξάνονται από πολλούς βασικούς παράγοντες’. Καταλήγει ο Mike. ‘Να είστε περίεργοι και ανοιχτόμυαλοι, σε ένα περιβάλλον συνεργασίας με μια προικισμένη ομάδα συναδέλφων και να έχετε αυτοπεποίθηση και επιμονή ώστε να καινοτομείτε και να ξεπερνάτε εμπόδια.’

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ