Πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην παραγωγή περισσότερων τροφίμων με λιγότερους πόρους

Για την εκπλήρωση των αναγκών του σήμερα και του αύριο, πρέπει να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί στην παραγωγή περισσότερων τροφίμων με χρήση λιγότερων πόρων (συμπεριλαμβανομένου της καλλιεργήσιμης γής). Αυτό χρειάζεται να γίνεται με βιώσιμο τρόπο και πρέπει να συμβάλλει στην πρόσβαση του παγκόσμιου πληθυσμού σε υψηλής ποιότητας, φρέσκα και θρεπτικά τρόφιμα.

Επί του παρόντος, περίπου το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται παγκοσμίως για ανθρώπινη κατανάλωση κάθε χρόνο χάνεται ή απορρίπτετα [1]. Το Isoclast™ active μπορεί να συμβάλλει στην υποστήριξη μιας βιώσιμης προμήθειας τροφίμων και στη σταθερότητα των τιμών τους, αντιμετωπίζοντας εκείνες τις απώλειες που προκαλούνται από επιβλαβή έντομα. Συγκεκριμένα, το Isoclast συμβάλλει στον έλεγχο των μυζητικών εντόμων, καλύπτοντας, έτσι, ένα κενό στον κατάλογο των εντομοκτόνων και συνεισφέροντας παράλληλα στην πρόληψη των μεταδιδόμενων στα φυτά ιώσεων.

[1] Global food losses and food waste – FAO

Το Isoclast είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο που δρα κατά μυζητικών εντόμων, τα οποία είναι ανθεκτικά σε άλλα εντομοκτόνα, συμπεριλαμβανομένων των νεονικοτινοειδών. Συγκεκριμένα, το Isoclast μπορεί να υποστηρίξει τους γεωργούς στον έλεγχο εχθρών όπως οι αφίδες, τα τζιτζικάκια, οι ψευδόκοκκοι, τα κοκκοειδή και οι αλευρώδεις.

Το Isoclast έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ετικέτα, το Isoclast έχει αποδειχθεί ότι έχει ελάχιστη επίπτωση σε ωφέλιμα έντομα, συμπεριλαμβανομένων των μελισσών.

Είναι εγγεκριμένο σε περισσότερες από 40 χώρες στον κόσμο και έχει χρησιμοποιηθεί σε εκατομμύρια εκταρίων παγκοσμίως κατά τη διάρκεια αρκετών περιόδων βλάστησης χωρίς να έχει αναφερθεί βλάβη στις κοινές μέλισσες, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστικών για τις μέλισσες καλλιεργειών όπως η ελαιοκράμβη και τα πυρηνόκαρπα.