Ανθρώπινη υγεία & περιβάλλον

Το Isoclast™ active ταξινομείται από τις ευρωπαϊκές αρχές στα εντομοκτόνα που δεν ενδέχεται να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία. Εμφανίζει χαμηλή οξεία τοξικότητα στα θηλαστικά, είναι μη γονοτοξικό, μη τοξικό για την αναπαραγωγή και μη καρκινογόνο στους ανθρώπους.

Η χρήση εντομοκτόνων δεν είναι μόνο απαραίτητη για τη βιώσιμη φυτική παραγωγή αλλά επίσης, εάν χρησιμοποιηθούν με σύνεση, τα εντομοκτόνα μπορούν να υποστηρίξουν τη διατήρηση των βιοτόπων και την ποικιλότητα των ειδών διευκολύνοντας τους γεωργούς στη βελτιστοποίηση της χρήσης νερού και γης.

Το Isoclast παρουσιάζει ένα ισχυρό προφίλ ασφαλείας, το οποίο διευκολύνει τους γεωργούς στον έλεγχο των μυζητικών εντόμων, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές ανάγκες. Το Isoclast active αποδομείται γρήγορα στο έδαφος και παρουσιάζει ευνοικό περιβαλλοντολογικό προφίλ, με χαμηλή υπολειμματική τοξικότητα, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Επίπτωση σε ωφέλιμα έντομα

Τα ωφέλιμα έντομα αποτελούν βασικούς συμμάχους των γεωργών. Οι μέλισσες είναι ζωτικής σημασίας για την επικονίαση περισσότερων από 130 διαφορετικών καλλιεργειών παγκοσμίως, ενώ άλλα ωφέλιμα έντομα λειτουργούν ως φυσικοί, μακροχρόνιοι εχθροί καταστροφικών επιβλαβών εντόμων στο χωράφι. Η πρόκληση είναι να αναπτυχθούν προϊόντα προστασίας των καλλιεργειών που αφήνουν ανέπαφα τα ωφέλιμα έντομα ενώ εξουδετερώνουν εκείνα που βλάπτουν τις καλλιέργειες.

Τα νέα εντομοκτόνα όπως το Isoclast™ active είναι εκλεκτικά, σχεδιασμένα να εστιάζουν σε επιβλαβή έντομα ενώ ταυτόχρονα έχουν μικρή επίπτωση σε ωφέλιμους οργανισμούς. Όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ετικέτα, τα προϊόντα Isoclast έχει αποδειχθεί ότι έχουν ελάχιστη επίπτωση στα ωφέλιμα έντομα, συμπεριλαμβανομένων των μελισσών.

Το Isoclast είναι πλέον εγγεκριμένο σε περισσότερες από 40 χώρες και έχει χρησιμοποιηθεί σε εκατομμύρια στρεμμάτων, κατά τη διάρκεια όλων των περιόδων βλάστησης. Δεν έχουν υπάρξει αναφορές σχετικά με τυχόν δυσμενείς επιδράσεις σε μέλισσες ή επικονιαστές.