Voordelen voor de consument – van veld tot vork

Isoclast™ active draagt voor Europese consumenten bij aan de beschikbaarheid van een voldoende hoeveelheid verse, lokaal geteelde groenten en fruit, en daarmee aan een gezond dieet door insecten te bestrijden en waarborgt zo de productkwaliteit en -opbrengst.

Natuur en Milieu

Naarmate de wereldbevolking groeit, worden bevolkte gebieden uitgebreid en nemen menselijke activiteiten die afhankelijk zijn van natuurlijke hulpbronnen (waaronder de land- en tuinbouw) toe. Daardoor komt er steeds meer druk op het milieu en de biodiversiteit.

Voordelen voor de teler

Dow AgroSciences heeft flink geïnvesteerd in R&D om de eerste werkzame stof te ontdekken in een nieuwe en innovatieve chemische insecticidenfamilie. Deze stof helpt Europese telers om duurzaam productief en concurrerend te blijven op de Europese en wereldwijde markt.

Wetenschap en innovatie

De onderzoekers van Dow AgroSciences zijn volledig gericht op het ontdekken en ontwikkelen van duurzame chemische oplossingen waarmee de productiviteit van een teelt toeneemt en agrariërs worden geholpen om het meeste te halen uit elke hectare van hun grond.