februari 27, 2017

Beide kanten van het verhaal over Isoclast™ active

Ramesh Babu, Territory Marketing Director voor Zuid-Europa, vertelt over boer en consument, en over hoe blij hij is dat hij hun wensen kan samenbrengen.

Stel je voor dat je ziet hoe mensen groenten en fruit kopen, wetende dat er mede door jouw werk kwaliteitsproducten in de winkels zijn beland. Zo is het voor Ramesh als hij boodschappen gaat doen: “Ik ben trots dat ik werk voor een bedrijf dat agrariërs handvatten geeft om deze groenten en dit fruit te verbouwen en zo de wereld te voeden.”

Met zijn landbouwachtergrond en werkervaring in de verkoop en marketing in Azië, het Midden-Oosten, Afrika en nu Europa bevindt Ramesh zich in een unieke positie om de problemen te begrijpen van twee kanten: vanuit de consument en vanuit de agrariër.

Groenten en fruit vormen een belangrijk onderdeel van ons dieet en leveren een onmisbare bijdrage aan onze gezondheid. Maar als consument zijn we allemaal bezorgd over de kwaliteit van ons voedsel. “We zijn kieskeurig, waar het gaat om vorm, grootte en gebreken. Het geeft mij voldoening wanneer een consument kan kiezen met een glimlach op zijn gezicht.”  

De achtergrond van Ramesh is nuttig. Als kind bracht hij zijn vakanties door op de boerderij van zijn vader, in de buurt van Chennai in het zuiden van India, waar gewassen als rijst, linzen en groenten werden verbouwd. Later studeerde hij landbouwkunde en hij ging vervolgens werken in de gewasbeschermingsindustrie. Daardoor kan hij dingen bekijken vanuit het standpunt van de agrariër en inzien hoezeer organisaties zoals Dow AgroSciences deze kunnen helpen. “Ik kan mijzelf verplaatsen in de agrariër. Ik begrijp tegen welke uitdagingen hij aanloopt bij het verbouwen van een gewas.” 

Agrariërs moeten het tegenwoordig doen met steeds minder mogelijkheden om plagen aan te pakken en de kwaliteitsproducten te produceren waarvoor de milieubewuste consument kiest. Met Isoclast active hebben agrariërs een nieuwe tool in handen om hun gewassen te beschermen. Ramesh heeft een duidelijk beeld van zijn rol in deze leveringsketen: “Mijn taak is agrariërs helpen bij het beschermen van hun gewassen. Ik help hen een behoorlijke boterham te verdienen, omdat ze betere kwaliteit kunnen leveren voor een betere prijs.” 

De kwaliteit van een product is belangrijk en het is essentieel dat je producten verbouwt die de consument wil kopen. Maar dat is niet alles. De zorg voor het milieu en voor de bodem, waarmee de agrariër voorziet in zijn levensonderhoud, maakt ook onderdeel uit van het verhaal.

Dat begrijpt Ramesh maar al te goed. Als agrariër moet je kwaliteitsproducten verbouwen en tegelijkertijd het milieu niet in gevaar brengen. Ramesh ziet met eigen ogen hoe agrariërs daarop letten en het juiste evenwicht vinden. Duurzaamheid staat voorop. De agrariër wil zijn bedrijf en zijn inkomen beschermen en doorgeven aan de volgende generatie. Hij zoekt oplossingen die veilig zijn voor hemzelf en zijn gezin. Daarvoor wil hij gebruik maken van de kennis van wetenschappers, landbouwkundigen en fabrikanten. En je moet niet vergeten dat de agrariër zelf ook consument is.  

De keuze van het juiste middel is daarom erg belangrijk om hem te helpen zijn land te beschermen en kwaliteitsgewassen te verbouwen. Met Isoclast beschikken agrariërs hierbij over een duurzame en effectieve oplossing. Voor Ramesh zijn de voordelen voor zowel agrariër als consument overduidelijk. 

Ramesh Babu is Territory Marketing Director voor Zuid-Europa en is gevestigd in Zürich (Zwitserland).

CATEGORIËN