De wereldbevolking is hoofdzakelijk afhankelijk van landbouwproductie voor haar levensonderhoud.

Naarmate de wereldbevolking groeit, worden bevolkte gebieden uitgebreid en nemen menselijke activiteiten die afhankelijk zijn van natuurlijke hulpbronnen (waaronder de land- en tuinbouw) toe. Daardoor komt er steeds meer druk op het milieu en de biodiversiteit.

Het valt niet te ontkennen: het toegenomen gebruik van nieuwe grond voor de land- en tuinbouw leidt tot een afname van de plantendiversiteit, die onmisbaar is voor foeragerende bijen, en tot een afname van moerassen, natuurgebied en recreatiegebieden die essentieel zijn voor het behoud van biodiversiteit.

Isoclast™ active beperkt de verliezen door insecten tot een minimum, zodat de oogst groter wordt. Zo draagt de stof bij aan de beschikbaarheid van voldoende gezonde en betaalbare groenten en fruit voor een voortdurend toenemende bevolking. Ook neemt de druk op het landbouwareaal af, zodat de leefomgeving van wilde dieren en planten, zoals bossen, moerassen en graslanden, behouden blijft.

Isoclast kan een bijdrage leveren aan de bestrijding van invasieve soorten en aan minder verspilling van de hulpbronnen voor de landbouw, zoals water, grond en andere productiemiddelen (bijv. meststoffen en brandstof). Zo neemt de belasting op het milieu af en neemt de productiviteit tegelijkertijd toe. Ontdek meer

Isoclast is in veel landen over de hele wereld consequent en grondig beoordeeld, om veilig gebruik ervan te waarborgen. Momenteel is Isoclast goedgekeurd in de EU en toegelaten in meer dan veertig landen over de hele wereld. In nog eens veertig landen loopt er een toelatingsprocedure.