april 27, 2017

Isoclast™ active – eerste indruk

Jose Hernández, technisch medewerker bij Dow AgroSciences Spanje interviewt Isabel Céspedes, technisch directeur van Céspedes, een bedrijf dat zich richt op oplossingen voor de landbouw en het milieu in Almeria, een belangrijke landbouwregio in het zuiden van Spanje.

In haar dagelijkse rol adviseert Isabel Céspedes agrariërs over de meest geschikte productiestrategieën en onderhandelt met leveranciers over toegang tot de meest effectieve gewasbeschermingsproducten. Na het bezoeken van een proeflocatie van Isoclast™active spreekt ze met Jose Hernandes over haar eerste indruk over het product en over de belangrijkste problemen waar agrariërs in Almeria mee te maken hebben.

1. Wat weet u tot nu toe over Isoclast?

Ik ken Isoclast al 4 of 5 jaar omdat Dow Agrosciences ons regelmatig bijpraat over het product en het mogelijke gebruik hiervan in de regio Almeria. Mijn eerste echte ervaring met Isoclast vond vorig jaar plaats, toen we een proef met een zaaibed bezochten. De werkzaamheid van Isoclast werd getest ten opzichte van andere producten die op dit moment in de handel verkrijgbaar zijn en op vergelijkbare wijze worden gebruikt. Toen waren we al onder de indruk van de snelheid waarmee Isoclast te werk ging, vooral vergeleken met de andere producten in de proef: Plenum, Epik, Movento en Teppeki.

2. Wat zijn de belangrijkste gewassen die in Almeria worden geteeld en door welke schadeveroorzakers worden deze bedreigd?

De belangrijkste kasgewassen zijn paprika, tomaat en komkommerachtigen. De meeste paprikagewassen worden met biologische middelen geteeld, waardoor ze kwetsbaar zijn voor rupsen. In tomaten is witte vlieg het grootste probleem (niet vanwege het effect van de vlieg zelf, maar door virusoverdracht). Met komkommerachtigen is het belangrijkste probleem ook virusoverdracht door witte vlieg.

3. Is witte vlieg problematisch in alle gewassen vanwege het besmetten met virussen en niet vanwege de witte vlieg zelf?

Ja. We kunnen de vlieg zelf bestrijden (tenzij we met een grote plaag te maken hebben), maar de gevolgen van virusoverdracht zijn veel erger. Sommige gewassen worden in kassen gekweekt waar we over fysieke middelen beschikken om witte vlieg te beperken. Maar soms bevindt het virus zich in een klein aantal planten en deze kunnen het hele gewas beschadigen.  Neem bijvoorbeeld courgette. We moeten ervoor zorgen dat het gewas geen witte vlieg krijgt, omdat wanneer meerdere virussen met een aantal planten in contact komen, het hele gewas kan worden aangetast.

4. Wat zijn in het algemeen de meest voorkomende problemen waar u op dit moment in Almeria mee te maken heeft met de insecticiden die op dit moment beschikbaar zijn?

In Almeria gebruiken we geïntegreerde gewasbescherming, wat betekent dat de meeste gewassen met biologische bestrijding worden geteeld.  Hierbij worden natuurlijke vijanden ingezet en daarom dienen we altijd de volgende productkenmerken in het oog te houden: 

  1. Het brengt natuurlijke vijanden geen schade toe.
  1. Het is werkelijk effectief. Niet alle producten die we gebruiken zijn effectief bij het bestrijden van de belangrijkste schadeveroorzakers omdat sommige middelen niet werkzaam genoeg zijn omdat ze onschadelijk zijn voor natuurlijke vijanden.
  1. Een ander probleem waar we mee te maken hebben is de regulering van werkzame stoffen door de handelaren, die vaak een reeks regels opleggen die een beperking inhouden en die niet aan Europese normen voldoen. Sommige bedrijven eisen bijvoorbeeld maximaal drie werkzame stoffen in een marktsegment. Of maximaal een derde van de Maximale Residu Limiet (MRL) per actieve stof.

Uiteindelijk is het duidelijk dat Isoclast™ active kan bijdragen aan het duurzame aanbod en prijsstabiliteit van groente en fruit door voedselverlies als gevolg van schadeveroorzakers aan te pakken. Het goede nieuws is dat dit innovatieve bestanddeel vanaf begin 2018 voor Europese agrariërs beschikbaar is.

CATEGORIËN