november 02, 2017

Waarom Isoclast™ active tot een nieuwe generatie insecticiden behoort

Dow AgroSciences heeft Isoclast active (de gebruikelijke ISO-naam is sulfoxaflor) ontwikkeld als een innovatief insecticide om agrariërs te helpen bij de bestrijding van insecten in groente, fruit, granen en andere belangrijke gewassen. Het is een nieuw soort insecticide dat is gericht op insecten die gewassen bedreigen, waarbij nuttige insecten zoals bijen niet worden geschaad wanneer het middel volgens de gebruiksvoorschriften wordt toegepast.

Hoe is dit mogelijk?

Isoclast werkt als agonist op de nicotine acetylcholinereceptor in het centrale zenuwstelsel, wat tot verlamming en dood van de betreffende insecten leidt.

Isoclast behoort tot een nieuwe en unieke familie die in de chemie bekend staat als de sulfoximines. De bijzondere structuur hiervan wordt erkend door de instelling die verantwoordelijk is voor de indeling van insecticiden (Insecticide Resistance Action Committee, IRAC) en hierover bestaat een uitgebreide wetenschappelijke literatuur.

Het IRAC heeft sulfoxaflor, tot nu toe het enige in de handel verkrijgbare lid van de sulfoximine-familie, ingedeeld als een IRAC groep 4C-insecticide, afwijkend van de andere insecticiden in groep 4 zoals neonicotinoïden (IRAC groep 4A), butenoliden (IRAC groep 4D) en meso-ionische moleculen (IRAC groep 4E).

Het grootste verschil tussen de subgroepen is hun chemische structuur: neonicotinoïden hebben bijvoorbeeld minimaal één aminestikstof, terwijl Isoclast geen aminestikstof heeft.

Sulfoximines hebben geen last van dezelfde grote problemen met insecticide-resistentie die neonicotinoïden hebben. De meeste gevallen van resistentie tegen neonicotinoïden in witte vlieg, bladluis en bruine cicade worden in verband gebracht met enzymen die bekend staan als mono-oxygenasen. Isoclast wordt echter niet door het mono-oxygenase CYP6G1 gemetaboliseerd, dus er is geen metabolische kruisresistentie in groene perzikluis en witte vlieg, die tegen enkele andere insecticiden resistent zijn. De vernieuwde chemie en het in ruime mate ontbreken van kruisresistentie geven Isoclast een unieke en uitermate effectieve werkmodus tegen vele schadelijke insecten die gewassen kunnen vernietigen.

Bovendien heeft Isoclast een beperkt effect op het milieu. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft een grondige beoordeling van Isoclast verricht in Europa en heeft bevestigd dat Isoclast voldoet aan de criteria voor goedkeuring ten aanzien van werkzaamheid en doelen met betrekking tot veiligheid voor de mens en het milieu. Isoclast is in de classificatie van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) ingedeeld als niet-kankerverwekkend, niet-mutageen en niet-giftig voor de voortplantingsorganen. Het is niet vluchtig en wordt snel door de bladeren opgenomen. Het wordt ook binnen een paar dagen in de boden afgebroken, verblijft niet lang in water en wordt niet aan het grondwater doorgegeven. De snelle dissipatie die hoort bij afwezigheid van resttoxiciteit maakt dat Isoclast een goede partner is in geïntegreerde gewasbescherming (IPM).

Isoclast is efficiënt, werkt gericht en is milieuvriendelijk, en vertegenwoordigt een nieuwe generatie insecticiden die Europese agrariërs bijdraagt productief en concurrerend te blijven.

Zie het document wetenschappelijke samenvatting voor meer informatie over Isoclast.

CATEGORIËN