maart 27, 2017

Isoclast™ active – Toegepaste wetenschap

Global Technology Transfer Leader Boris Castro biedt een kijkje in de keuken op welke wijze Isoclast™ active de praktische toepassing van R&D bij Dow AgroSciences demonstreert.

boris castro cotton crops in australia

Boris geeft leiding aan de technologieoverdracht voor groei-insecticiden met als belangrijkste verantwoordelijkheid de kennisontwikkeling van het wereldwijde verkoopteam van Dow AgroSciences (DAS). Met een MBA en gepromoveerd in de entomologie en agrarische wetenschappen is Boris bij uitstek de persoon om de achterliggende wetenschap van baanbrekende innovaties zoals Isoclast™ active aan iedereen uit te leggen. “Ervoor zorgen dat onze teams echt de eigenschappen van nieuwe werkzame stoffen zoals Isoclast begrijpen, is van levensbelang voor het behalen van onze algemene doelstellingen. En dat is het ontwikkelen van duurzame bestrijdingsmiddelen die de kwantiteit en kwaliteit van de gewasopbrengst beschermen, waar zowel telers als consumenten van profiteren.”

De sleutel voor het succes van DAS is het onderzoeksgestuurde, multifunctionele ondekking- en ontwikkelproces dat in het hele bedrijf wordt toegepast. “Dagelijks overleggen we met landbouwspecialisten en telers om een beter begrip te krijgen van de steeds veranderende uitdagingen waar ze voor staan. Hierdoor zijn we zeer flexibel in de toepassing van wetenschappelijke kennis op een praktisch niveau om lacunes te vullen in de mogelijkheden die telers tot hun beschikking hebben.”

De snelheid van de veranderingen vormt voor de gewasbeschermingssector een aanzienlijk probleem. “Problemen met schadeveroorzakers kunnen bijzonder snel opduiken, en we zijn dus voortdurend bezig met het opnieuw evalueren en ontwikkelen van de wetenschap achter onze werkzame stoffen, zodat de werkzaamheid ervan is gegarandeerd. Ik denk dat Isoclast een uitstekend voorbeeld is van dit voortdurende proces van testen en verfijnen. De ontwikkelingsgeschiedenis begon meer dan 15 jaar geleden. Het Isoclast molecuul werd rond 2003 voor het eerst gemaakt. De daarop volgende 8 jaar hebben we besteed aan het beoordelen van Isoclast om te verzekeren dat het daadwerkelijk in staat is om schadeveroorzakende zuigende insecten te bestrijden.”

Isoclast werd voor het eerst in 2011 in Zuid-Korea geregistreerd en is nu in meer dan 40 landen over de hele wereld verkrijgbaar, terwijl er meer toelatingsaanvragen in Europa en Zuid-Amerika zijn gedaan. “We zien met groot genoegen dat deze zeer praktische wetenschappelijke toepassing al zo’n groot verschil kan maken. Het middel bewijst zijn effectiviteit al op resistente soorten en draagt mee allerlei gewassen te beschermen, zoals fruitbomen, notenbomen, groenten, granen enz.”

Boris noemt verder de belangrijkste voordelen van Isoclast op voor telers als consumenten. “Isoclast werkt snel en het effect is langdurig. Dit vermindert het aantal verschillende bestrijdingsmiddelen en hoe vaak deze moeten worden ingezet. Naast het leveren van directe en duurzame bestrijding kan Isoclast ook besparen op de dingen die voor agrariërs het belangrijkste zijn: tijd en geld. En voor consumenten is een van de belangrijkste voordelen van Isoclast het milieuvriendelijke profiel. Het wordt snel afgebroken, vertoont een lage toxiciteit en is tot nu toe op miljoenen hectares land gebruikt zonder meldingen van schade aan bijenvolken.”

Duidelijk genietend van zijn rol gaat Boris verder: “Naast een belangrijke doorbraak in de wereldwijde markt voor bestrijdingsmiddelen, biedt Isoclast ook een bijzonder praktische oplossing voor de voortdurende strijd die agrariërs hebben met de belangrijkste schadeveroorzakers. Uiteindelijk kan het hen helpen hun gewas en hun inkomen te beschermen, zodat ze op veilige en effectieve wijze duurzame landbouwproducten kunnen leveren.”

CATEGORIËN