Wat is Isoclast™ active?

Isoclast™ active is een nieuw insecticide, ontdekt door en eigendom van Dow AgroSciences. Het behoort tot een nieuwe chemische familie van insecticiden, de sulfoximinen. Het is ontwikkeld om economisch belangrijke zuigende insecten te bestrijden in belangrijke gewassen.

In welke gewassen wordt Isoclast™ active toegelaten in de EU?

Granen (tarwe, gerst, haver, rogge, zomer- en wintertriticale), katoen, koolzaad, vruchtgroenten (tomaat, cherrytomaat, peper, aubergine), komkommerachtigen (komkommer, meloen, watermeloen, courgette), sierplanten (bollen, siergewassen, bloemen), bladgroenten (sla, andijvie, witlof, spinazie), peulvruchten (bonen, sperziebonen, erwten), koolgewassen (broccoli, kool, bloemkool), aardappel, pitvruchten (appel, peer), steenvruchten (perzik, nectarine, pruim, kers) en citrusvruchten (citroen, sinaasappel, mandarijn, grapefruit). Let op: Controleer steeds het etiket na toelating om te bevestigen in welke gewassen het gebruik van Isoclast is toegelaten.

Welke insecten worden bestreden met Isoclast™ active?

Isoclast™ active bestrijdt de belangrijkste zuigende insecten, waaronder bladluizen, witte vlieg en sommige dop- en schildluizen. Het beschermt het gewas tegen moeilijk te bestrijden soorten, die resistent zijn geworden tegen vele andere insecticiden, zoals de bladluizen Myzus persicae en Aphis gossypii en de tabakswittevlieg (Bemisia tabaci). Controleer de lokale etiketten na toelating om te bevestigen welke lokale insecten Isoclast bestrijdt.

Waarom zou ik Isoclast™ active moeten gebruiken, wat zijn de belangrijkste voordelen?

Isoclast™ active is een belangrijk hulpmiddel ter bestrijding van zuigende insecten die enorme economische schade kunnen veroorzaken in de land- en tuinbouw. Het werkt snel, en dankzij het lange residuele effect worden insecten onmiddellijk en duurzaam langdurig bestreden. Als enige lid van een nieuwe familie insecticiden is Isoclast een belangrijke toevoeging voor de wisselbouw aanvulling in insectenresistentiemanagement. Er is in het geheel geen kruisresistentie gevonden van Isoclast met andere insecticiden. Dat maakt de stof geschikt om insectenpopulaties te bestrijden die resistent zijn tegen andere producten, waaronder neonicotinoïden. Isoclast is effectief bij lage doseringen. Het past uitstekend in de geïntegreerde gewasbescherming (IPM). Bij gebruik volgens de gebruiksvoorschriften is Isoclast mild voor bijen. Bij gebruik volgens de gebruiksvoorschriften heeft het een laag risico voor niet-doelorganismen en het milieu.

Wat is de werkingswijze?

Isoclast™ active is een zeer effectieve nicotinerge-acetylcholinereceptor (nAChR)-agonist (IRAC-groep 4). Isoclast behoort echter tot een nieuwe chemische familie, namelijk de sulfoximines (4C). Deze familie heeft een ingewikkelde en unieke wisselwerking met de nAChR-doelsite, die anders is dan die van andere insecticiden die inwerken op deze doelsite, waaronder de neonicotinoïden (4A), nicotine (4B), butenoliden (4D) en mesoionics (4E). Deze belangrijke structurele verschillen zijn verantwoordelijk voor de unieke werkingswijze en milieu-eigenschappen van Isoclast. Er is een duidelijk onderscheid vastgesteld door de instantie die verantwoordelijk is voor insecticideclassificaties (IRAC) en gepubliceerd in de open wetenschappelijke literatuur.

Is Isoclast™ active een neonicotinoïde?

Nee. Isoclast™ active behoort tot een nieuwe chemische insecticidenfamilie, de sulfoximinen. Het is momenteel de enige toegelaten stof in deze familie. Als zodanig behoort het tot subgroep 4C in de IRAC-classificatie en zoals gepubliceerd in de open wetenschappelijke literatuur [1]. De neonicotinoïden hebben een andere indeling en behoren tot subgroep 4A volgens IRAC. Isoclast verschilt structureel van de neonicotinoïden, en daarnaast bindt het ook op een andere manier aan de nAChR-bindingsplaatsen dan andere nAChR-agonisten, waaronder de neonicotinoïden. Het wordt anders gemetaboliseerd door insecten, wat resulteert in het volledig ontbreken van kruisresistentie met andere producten, waaronder de neonicotinoïden.

[1] Gepubliceerde studies: Watson et al. 2011, Oliveira et al. 2011, Watson et al. 2011, Cutler et al. 2013, Sparks et al. 2012, Nauen et al. 2015

Hoe werkt de bestrijding van insecten met Isoclast™ active?

Isoclast™ active bestrijdt zuigende insecten door contact- en maagwerking. Het verspreidt zich ook systemisch (via het xyleem) en translaminair in de plant, wat betekent dat doelwitinsecten worden bestreden of ze nu direct bespoten worden of niet. Dat geldt ook voor de insecten die verborgen zitten in het gewas of aan de onderkant van het blad, wanneer ze zich voeden met het sap van de bespoten plant. Isoclast is snel werkend (knockdown-effect) en heeft een uitstekende residuele werking.

Wat is het knockdown-effect van Isoclast™ active?

Isoclast™ active werkt snel. Het begint te werken zodra het op de plant wordt gespoten en in contact komt met of wordt ingenomen door insecten. Het heeft werkt zeer snel, wat betekent dat de populatie van het doelwitinsect er onmiddellijk door wordt teruggedrongen. Het maximale effect treedt normaal gesproken op binnen 2 tot 3 dagen.

Zijn er andere gewasbeschermingsmiddelen dan Isoclast™ active?

Ja, maar wanneer agrariërs Isoclast™ active gaan gebruiken, zal het gebruik van producten met een minder gunstig milieuprofiel afnemen. Als het enige lid van de sulfoximinen familie dat commercieel ontwikkeld wordt, is Isoclast zeer effectief tegen populaties zuigende insecten die resistent zijn tegen die andere insecticiden.

Wat is de ideale buitentemperatuur voor toepassing? (min en max)?

Het product werkt onder normale teeltomstandigheden, bij voorkeur tussen 10 en 30 °C.

Kan ik Isoclast™ active toepassen als druppel- of aangietbehandeling?

Bodemtoepassing is niet geregistreerd in Europa.

Wanneer moet ik Isoclast™ active toepassen?

Het product werkt in de meeste groeistadia, maar het beste resultaat wordt verkregen op jonge of onvolwassen insecten, wanneer de populatiedruk nog niet hoog is. Daarom wordt aangeraden te monitoren om het optimale toepassingstijdstip te bepalen.

Moet ik een toevoegingsstof hulpstof (adjuvant) gebruiken?

Het product wordt toegelaten voor een op zichzelf staande toepassing. Kan een adjuvant echter volgens de lokale praktijk of uw adviseur gunstig zijn bij de specifieke plaag-gewascombinatie (zoals dop- en schildluizen in citrusvruchten of witte vlieg in groenten), dan is het de moeite waard om dat advies op te volgen. Uit verschillende onderzoeken is namelijk een gunstig effect van toevoegingsstoffen gebleken.

Kan Isoclast™ active worden gebruikt in tankmengingen met fungiciden, insecticiden en/of meststoffen?

Kijk op het etiket in het specifieke land om te zien of/welke tankmengingen zijn toegelaten.

Kan Isoclast™ active veilig worden gebruikt, terwijl bestuivers met rust worden gelaten?

Isoclast™ active is reeds op miljoenen hectaren wereldwijd gedurende verschillende groeiseizoenen gebruikt zonder dat er schade aan honingbijen is gemeld, zelfs in bloeiende teelten.

Is Isoclast™ active veilig voor mijn gewas?

Isoclast™ active is veilig op toegelaten gewassen wanneer het wordt toegepast volgens de gebruiksvoorschriften.

Heeft Isoclast™ active een negatief effect op het broed en het voedingsgedrag van bestuivers?

Dow AgroSciences heeft residuproeven uitgevoerd op stuifmeel en nectar. Er zijn residuen gevonden in stuifmeel van planten die werden behandeld voor de bloei. Er is geen negatief effect gevonden op werkbijen of bijenlarven (broed) van stuifmeel en nectar die werden verzameld van met Isoclast behandelde planten. Uit de beschikbare gegevens van onderzoek over de gezondheid van bijenvolken blijkt dat Isoclast geen negatief langetermijneffect heeft op honingbijen, als het wordt gebruikt volgens de gebruiksvoorschriften.

Leidt Isoclast™ active tot oplaaien van secundaire insectenplagen?

Vooralsnog is dit niet waargenomen.

Hoe regenvast is Isoclast™ active?

Isoclast™ active is regenvast binnen 1 uur.

Hoe snel na het spuiten kan het personeel de boomgaard/kas weer betreden?

Er is een aanvaardbaar risiconiveau aangetoond onmiddellijk na het opdrogen van de spuitvloeistof. Taken waarvoor herbetreding nodig is, kunnen dus worden uitgevoerd zonder nadelige gevolgen voor de menselijke gezondheid. De risiconiveaus zijn beoordeeld aan de hand van de Europese vereisten. Lees altijd het etiket voor eventuele specifieke lokale vereisten.

Welke rol speelt Isoclast™ active in de duurzame landbouw?

Dow AgroSciences zet zich in om oplossingen te vinden voor de toenemende vraag naar voedsel en landbouwproducten, bij een afnemende hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen en de problemen met bijen en hun gezondheid. Isoclast biedt een broodnodige oplossing ter bestrijding van zuigende insecten die ons voedsel wegnemen en verontreinigen, waaronder insecten die resistent zijn tegen bepaalde commercieel belangrijke insecticiden. De bestrijding van deze insecten met gewasbeschermingsmiddelen zoals Isoclast helpt bij het waarborgen van de door de consument verwachte opbrengst en kwaliteit van landbouwproducten. Als we verstandig gebruikmaken van gewasbeschermingsmiddelen als onderdeel van een IPM-systeem, is er minder nieuwe landbouwgrond nodig. In combinatie met andere geschikte teeltpraktijken kunnen insecticiden zoals Isoclast bijdragen aan de verhoging van de landbouwopbrengst en de ondersteuning van duurzame landbouw.

Is Isoclast™ active veilig voor mens en dier?

Isoclast™ active is goedgekeurd door de Europese autoriteiten, zonder vermelding van schadelijke gevolgen voor de gezondheid van mens of dier. Dit blijkt ook uit de officiële indeling van de stof als niet-kankerverwekkend, niet-mutageen en niet-reprotoxisch.

Voldoet Isoclast™ active aan nieuwe wetgevingsvereisten?

Isoclast™ active is een uitgebreid en degelijk wetenschappelijk dossier voor Isoclast, dat voldoet aan alle vereisten voor goedkeuring in de EU. Dit is bevestigd door de Europese autoriteiten. Bovendien is de stof niet ingedeeld als kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch (ECHA-classificatie).

Is er een importtolerantie/MRL vastgesteld voor Isoclast™ active over de hele wereld?

Er is een groot aantal MRL’s/importtoleranties globaal vastgesteld.

Ik heb gehoord over het insecticide sulfoxaflor. Waarom gebruikt u de naam Isoclast™ active in plaats van sulfoxaflor voor de werkzame stof? 

Isoclast™ active is de merknaam, sulfoxaflor is de ISO-naam. Dow AgroSciences heeft commerciële merknamen geïntroduceerd voor de vier nieuwste werkzame stoffen: Arylex™ active, Isoclast™ active, Rinskor™ active en Inatreq™ active. Dit hebben we gedaan om onze klanten over de hele wereld te helpen bij het begrijpen van onze technologieën, en om de link te leggen tussen deze werkzame stoffen en de middelen waar ze in zitten. 

VRAAG HET DE EXPERT

Als u het antwoord op uw vraag hier niet vindt, stuur ons dan een bericht en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.