Menselijke gezondheid en veiligheid voor het milieu

Isoclast™ active is door de Europese autoriteiten ingedeeld als ‘niet aanleiding gevend tot bezorgdheid voor de gezondheid van de mens’. Het heeft een lage acute toxiciteit voor zoogdieren, is niet-genotoxisch, niet-reprotoxisch en niet-kankerverwekkend voor de mens.

Isoclast heeft een sterk veiligheidsprofiel. Zo kunnen telers zuigende insecten bestrijden, terwijl ze rekening houden met het milieu. Isoclast active wordt snel afgebroken in de bodem en heeft een gunstig toxicologisch- en e-fate-profiel met een lage residuele toxiciteit. Daarmee draagt gebruik van Isoclast bij aan inspanningen om het milieu te beschermen.

 

Invloed op nuttige insecten

Nuttige insecten zijn onmisbaar in de land- en tuinbouw. Zonder bijen worden meer dan 130 verschillende gewassen over de hele wereld niet bestoven. Andere nuttige insecten fungeren als natuurlijke vijanden die bijdragen aan de langdurige bestrijding van vernietigende insecten. De uitdaging is om gewasbeschermingsmiddelen te ontwikkelen die de nuttige insecten met rust laten, terwijl ze schadelijke insecten bestrijden.

Nieuwe insecticiden zoals Isoclast™ active zijn selectief. Ze zijn zodanig ontworpen dat ze schadelijke insecten specifiek aanpakken en hebben weinig negatieve invloed op nuttige organismen. Bij gebruik volgens het gebruiksvoorschrift is gebleken dat middelen op basis van Isoclast weinig invloed hebben op nuttige insecten, waaronder bijen.

Isoclast is nu toegelaten in meer dan veertig landen en is al gebruikt op miljoenen hectaren in verschillende teeltseizoenen. Er zijn geen meldingen gekomen over nadelige effecten op bijen of andere bestuivers.