Moeten we efficiënter meer voedsel produceren met minder hulpbronnen

Om te voldoen aan de eisen van nu en later moeten we efficiënter meer voedsel produceren met minder hulpbronnen (waaronder land). Dit moet duurzaam gebeuren en bijdragen aan de beschikbaarheid van hoogwaardig, vers en voedzaam eten voor de wereldbevolking.

Ongeveer een derde van het voedsel dat momenteel wordt geproduceerd voor menselijke consumptie gaat ieder jaar verloren of wordt verspild [1].

Isoclast™ active kan bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening en stabiele voedselprijs door de verliezen door insecten aan te pakken. In het bijzonder helpt Isoclast bij het bestrijden van zuigende insecten en vele andere plagen. Zo wordt er een gat in het insecticidenpakket gedicht en een bijdrage geleverd aan de preventie van plantenziekten door de bestrijding van virusvectoren.

[1] Global food losses and food waste – FAO

Isoclast is een effectief hulpmiddel ter bestrijding van zuigende insectenstammen die resistent zijn tegen andere insecticiden, waaronder de neonicotinoïden.  In het bijzonder kunnen agrariërs Isoclast gebruiken voor de bestrijding van bladluizen, (dwerg) cicaden en witte vlieg.

Isoclast is goedgekeurd in de EU. Bij gebruik volgens het gebruiksvoorschrift is gebleken dat middelen op basis van Isoclast weinig invloed hebben op nuttige insecten, waaronder bijen, zodat het gebruik van het middel samengaat met bestuiving door insecten. Isoclast is toegelaten in meer dan dertig landen over de hele wereld. Het is wereldwijd al diverse seizoenen in gebruik op miljoenen hectaren, zonder dat er schade aan honingbijen is gemeld, ook niet in voor bijen aantrekkelijke gewassen zoals koolzaad of steenvruchten.