Czym jest Isoclast™ Active?

Isoclast™ Active, który został opracowany i zastrzeżony przez Dow AgroSciences, to nowy insektycyd przeznaczony do kontroli trudnych do zwalczania i ważnych pod względem gospodarczym szkodników ssących. Isoclast™ jest preparatem działającym bardzo szybko i zapewniającym długotrwałą skuteczność już przy niewielkich dawkach. 

Jak działa?

Isoclast™ Active w sposób unikalny i złożony oddziałuje na receptory nikotynowe acetylocholiny, który różni się od sposobu działania innych substancji czynnych grup 4 IRAC (w tym neonikotynoidów). Isoclast™ działa na szkodniki zarówno kontaktowo, jak i żołądkowo. Charakteryzuje go długotrwała skuteczność i szybkość działania.

Dzięki działaniu translaminarmenu Isoclast™ chroni cały liść rośliny (nie tylko po stronie opryskanej), co pomaga dotrzeć do owadów ukrytych w obrębie pokroju rośliny lub od spodu liści.

Isoclast™ jest także doskonałym partnerem w rotacji insektycydów – ważnym elemencie prawidłowo prowadzonej ochrony roślin i strategii zapobiegania zjawisku odporności na insektycydy, w programach integrowanej ochrony upraw. Dostępne dane na temat Isoclast™ wskazują, że nie wykazuje on odporności krzyżowej w przypadku wielu gatunków owadów ssących odpornych na inne insektycydy. Isoclast™ zwalcza populacje owadów znane ze swojej odporności na starsze typy insektycydów, takie jak neonikotynoidy, karbaminiany, organofosforany i perytroidy.

Zgodność z programami Integrowanej Produkcji

Isoclast™ Active aplikowany zgodnie z zarejestrowanymi dawkami wykazuje niewielkie oddziaływanie na naturalnych wrogów szkodników, takich jak pluskwiaki z rodziny zajadkowatych, drapieżne pluskwiaki różnoskrzydłowe, owady z rodziny męczelkowatych, złotookowatych, biedronkowatych, dziubałkowatych oraz pająki. Ponieważ Isoclast™ oddziałuje na owady pożyteczne tylko w minimalnym stopniu, nie ma dowodów na zwiększone zagrożenie ze strony szkodników wtórnych czy roztoczy.

Isoclast™ stosowano na powierzchni milionów hektarów upraw na całym świecie w ciągu kilku sezonów wegetacyjnych i nie zgłoszono żadnego szkodliwego oddziaływania na pszczoły miodne.

Odkryj historię Isoclast™ Active

Dlaczego Isoclast™ Active jest cennym narzędziem dla każdego rolnika?

DOWIEDZ SIĘ

Kluczowe funkcje

Skuteczność przy niewielkich dawkach

Natychmiastowe i długotrwałe działanie

Znakomite układowe działanie systemiczne i translaminarne

Skuteczność w zwalczaniu populacji szkodników odpornych na inne insektycydy

Cenny partner do przemiennego stosowania z innymi substancjami czynnymi  w programach Integrowanej Ochrony Roślin

Minimalne oddziaływanie na owady pożyteczne, w tym pszczoły i naturalnych wrogów szkodników przy przestrzeganiu instrukcji stosowania podanych na etykiecie