wrzesień 26, 2016

Przyjrzyjmy się Isoclast™ Active wraz z Imre Mezei

Imre Mezei, lider zespołu ds. biologii strefowej Dow AgroSciences na Europę, przedstawi nam rozwój Isoclast™ Active – pierwszego członka innowacyjnej, nowej grupy insektycydów.

„Po długim okresie  badań Isoclast™ Active zarejestrowano w ponad 40 krajach. Jest on ważny z punktu widzenia rozwoju rynku insektycydów na świecie” – twierdzi Imre.

Wyjaśnia główne zalety tej przełomowej substancji czynnej. „Isoclast zwalcza owady ssące bez objawów fitotoksyczności w odniesieniu do roślin uprawnych. Oferuje unikalny mechanizm działania oraz nie wywołuje odporności krzyżowej z bieżącymi produktami, charakteryzuje go korzystny profil toksykologiczny i nie przyczynia się do pojawienia się ognisk wtórnych szkodników.  Co istotne, Isoclast™ pomoże europejskim rolnikom w utrzymaniu wydajności i konkurencyjności na europejskich i światowych rynkach”.

Imre mówi o „coraz skromniejszych narzędziach”, które mają do swojej dyspozycji europejscy rolnicy do walki z problemem owadów szkodliwych oraz o tym, w jaki sposób „Isoclast™ Active ze względu na wysoki współczynnik skuteczności wobec szerokiego zakresu owadów ssących, w tym mszyc, mączlików, czerwców i innych grup szkodników, jest w stanie rozwiązać ten problem”.

Isoclast™ Active nie tylko zapewnia wyraźne ekonomiczne korzyści rolnikom, jak wyjaśnia Imre, ale ma także szerszy pozytywny wpływ na globalne zrównoważenie w zakresie produkcji żywności oraz bioróżnorodności. „Isoclast™ jest skuteczny w niewielkich dawkach. Jest przeznaczony do oprysku dolistnego w dawce maksymalnej 48 g a.i./ha, co zmniejsza obciążenie dla środowiska. Ponadto skutecznie zwalcza szkodniki (nawet te odporne na inne insektycydy), tym samym znacznie obniżając straty w plonach i wpływając korzystnie na jego jakość”.

W zakresie różnorodności biologicznej Imre odnosi się do „unikalnych atrybutów Isoclast™, takich jak niska toksyczność resztkowa oraz niska trwałość w środowisku”, które ułatwiają rolnikom zarządzanie zagrożeniem powstającym dla pszczół miodnych. Isoclast™ stosowano na powierzchni milionów hektarów na całym świecie w uprawach rolniczych oraz uprawach roślin ozdobnych, w ciągu kilku sezonów wegetacyjnych i nie zgłoszono żadnego szkodliwego oddziaływania na pszczoły miodne.

Imre wyjaśnia, że Isoclast™ Active zostanie zarejestrowany w europejskim systemie rejestracji strefowej. „W strefie centralnej wg ram regulacyjnych UE, Isoclast™ zostanie zarejestrowany do użytku w zbożach, uprawach warzyw kapustnych, fasoli, grochu, ziemniaków, warzyw liściastych, owoców ziarnkowych oraz pestkowych i upraw ozdobnych. W strefie południowej Isoclast™ zostanie zarejestrowany także do użytku w uprawach rzepaku, bawełny, warzyw o jadalnych owocach oraz roślin cytrusowych”. Ze względu na cieplejsze warunki pogodowe, przewiduje on, że Isoclast™ Active będzie miał szczególnie duży wpływ w strefie południowej, chociaż „szerokie okno zastosowań” pozwala korzystać z niego we wszystkich porach roku.

Imre ujawnia, że za stworzeniem Isoclast™ Active stoi zaawansowany proces badań i rozwoju. Opracowany wiele lat temu system „gwarantuje, że zasoby firmy koncentrują się na na największych zagrożeniach i na najbardziej pożądanych rozwiązaniach”. Proces ten doprowadził do utworzenia wielu nowych substancji aktywnych w ciągu ostatnich kilku dekad, dzięki czemu Dow AgroSciences stała się jedną z najbardziej innowacyjnych firm w swojej branży”.

Kończy podsumowaniem o tym, co dalej będzie się działo z Isoclast™ Active. „W ubiegłym roku uzyskaliśmy rejestracje w Europie, a uzyskanie pierwszych rejestracji dla produktów ochrony roślin Isoclast™ jest przewidziane na 4 kw. 2016 roku (strefa centralna UE) i 1 kw. 2017 roku (strefa południowa UE)”.

Imre Mezei jest liderem zespołu ds. biologii strefowej w Europie dla Dow AgroSciences. Jest odpowiedzialny za rozwój insektycydów, m.in. Isoclast™ Active, począwszy od badań charakteryzacyjnych przez rejestrację do wprowadzenia produktów na rynek.

 

KATEGORIE