Korzyści dla konsumenta – z pola na stół

Isoclast™ Active dzięki zwalczaniu szkodników, i tym samym ochronie upraw i jakości produktów, pomaga konsumentom europejskim w uzyskaniu dostępu do świeżych, smacznych i lokalnie uprawianych owoców i warzyw, ważnych z punktu widzenia zdrowego odżywiania.

Świat roślin i zwierząt oraz środowisko

Wraz ze wzrostem populacji na świecie, rozbudowa zamieszkałych obszarów oraz zwiększenie działalności ludzi, która jest uzależniona od zasobów naturalnych (w tym rolnictwa) zwiększa presję na środowisko i bioróżnorodność.

Korzyści dla rolnika

Aby sprostać potrzebom dnia dzisiejszego i jutra, musimy skoncentrować się na większej wydajności w produkcji żywności przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów (także roli). Trzeba to zrobić w sposób zrównoważony oraz w taki, który pomoże populacji na świecie zyskać dostęp do wysokiej jakości, świeżych i pożywnych produktów.

Nauka i innowacja

Naukowcy z Dow AgroSciences odkryli i opracowali zrównoważone rozwiązania chemiczne, które zwiększają wydajność upraw i pomagają rolnikom uzyskać maksymalne plony z każdego hektara.