Konieczna jest większa wydajność produkcyjna przy mniejszym wykorzystaniu zasobów.

Aby sprostać potrzebom dnia dzisiejszego i jutra, musimy skoncentrować się na większej wydajności w produkcji żywności przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów (także roli). Trzeba to zrobić w sposób zrównoważony oraz w taki, który pomoże populacji na świecie zyskać dostęp do wysokiej jakości, świeżych i pożywnych produktów.

Obecnie prawie jedna trzecia żywności wyprodukowanej rocznie do konsumpcji przez człowieka jest marnowana lub tracona [1]. Isoclast™ pomaga zapewnić zrównoważone dostawy oraz stabilność cenową poprzez rozwiązanie problemu strat żywności na skutek działania szkodników. Isoclast™ szczególnie pomaga w zwalczaniu szkodników ssących i wielu innych gatunków, wypełniając lukę w katalogu insektycydów. Dzięki zwalczaniu wektorów wirusowych przyczynia się do zapobiegania chorobom.

[1] Global food losses and food waste – FAO

Isoclast™ jest skutecznym i efektywnym narzędziem, które zwalcza różne gatunki owadów ssących, odpornych na inne insektycydy, również neonikotydoidy. Isoclast™ pomaga rolnikom w zwalczaniu mszyc, mączlików oraz niektórych czerwców.

Isoclast™ został zatwierdzony do użytku w UE. Stosowany zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie udowodnił swoje minimalne oddziaływanie na owady pożyteczne, w tym pszczoły, dzięki czemu można korzystać z tej technologi w fazie zapylania owadów.

Produkt zarejestrowano w ponad 30 krajach na świecie i stosowano go na powierzchni milionów hektarów upraw na całym świecie w ciągu kilku sezonów wegetacyjnych. Do tej pory nie zgłoszono żadnego szkodliwego oddziaływania na pszczoły miodne, także w uprawach atrakcyjnych dla pszczół, takich jak rzepak lub owoce pestkowe.