Warunki korzystania

Warunki korzystania Dow AgroSciences LLC

Informacje i zalecenia („Informacje”) na niniejszym serwerze World Wide Web („WWW”) są przedstawione w dobrej wierze i jedynie jako ogólne informacje. Informacje są uważane za prawidłowe na dzień ich przedstawienia. Jednakże, ani  Dow AgroSciences LLC, ani żadna z jej spółek powiązanych nie składają oświadczeń lub gwarancji w kwestii kompletności i dokładności jakichkolwiek Informacji. Czytelnik ponosi całe ryzyko związane z opieraniem się na Informacjach.

 Informacje dostarczane są pod warunkiem, że czytelnik lub inna osoba otrzymująca Informacje na własną odpowiedzialność podejmuje decyzje co do ich przydatności do celu, przed skorzystaniem z Informacji. W żadnym przypadku Dow AgroSciences LLC lub spółki powiązane nie są odpowiedzialne za szkody jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach lub jakimkolwiek produkcie, o którym mowa w Informacjach.

 Osoby zamierzające korzystać z pestycydu muszą zapoznać się i przestrzegać etykiety dołączonej do tego produktu pestycydowego i przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów federalnych, stanowych i lokalnych oraz regulacji odnoszących się do stosowania pestycydów.

Informacje nie powinny być interpretowane jako rekomendacja korzystania z informacji, produktów, procesów, urządzeń lub preparatów, które naruszają jakiekolwiek z patentów, praw autorskich lub znaków towarowych, a Dow AgroSciences LLC ani żadna z jej spółek powiązanych nie wystosowuje żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, że korzystanie z informacji nie narusza patentów, praw autorskich i znaków towarowych. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako przyznanie przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa w ramach jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego lub prawa autorskiego należącego do Dow AgroSciences LLC lub osoby trzeciej.

 Dow AgroSciences LLC posiada w jurysdykcji USA i/lub międzynarodowej, prawa do znaków towarowych, poprzez użycie lub rejestrację, do produktów wymienionych w niniejszym dokumencie, które są produkowane i lub formułowane przez Dow AgroSciences LLC.

 NINIEJSZE INFORMACJE SĄ DOSTARCZANE „TAK, JAK JEST” I ŻADNE OŚWIADCZENIA ANI GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W KWESTII HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO RODZAJU KWESTII NIE SĄ WYRAŻANE W ODNIESIENIU DO INFORMACJI LUB JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ INFORMACJI.

Ani Dow AgroSciences LLC ani żadna z jej spółek powiązanych nie zobowiązuje się do aktualizacji lub korygowania jakichkolwiek informacji zamieszczonych w Internecie lub na niniejszym serwerze WWW. Wszystkie informacje na tym serwerze WWW są objęte prawem autorskim Dow AgroSciences LLC na dzień pierwszego udostępnienia publicznego.

 Jeżeli któryś z użytkowników Informacji lub innych publikowanych przez Dow AgroSciences LLC informacji odpowie informacjami zawierającymi informacje zwrotne, takie jak pytania, komentarze, sugestie i tym podobne co do treści informacji lub innych publikowanych przez Dow AgroSciences LLC informacji, informacje te uznaje się za jawne i Dow AgroSciences LLC nie ma obowiązku jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do tych informacji i może swobodnie powielać, stosować, ujawniać oraz rozpowszechniać takie informacje do innych osób, bez ograniczeń. Dow AgroSciences LLC ma prawo korzystać z wszelkich pomysłów, koncepcji, instrukcji know-how lub technik zawartych w takich informacjach w dowolnym celu, w tym, lecz nie ograniczając się do następującego, rozwoju, wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wykorzystujących takie informacje.

Polityka Prywatności Online

Dow ceni prywatność

Twoja prywatność jest dla nas ważna.  The Dow Chemical Company postępuje zgodnie z zasadami prywatności Safe Harbor wydanymi przez departament handlu Stanów Zjednoczonych. Polityka Prywatności Online  wyjaśnia jak The Dow Chemical Company lub jej firmami zależnymi stosującymi tę politykę („Dow”, „my”, „nas” i „nasz”) chroni twoją prywatność, gdy odwiedzasz tą witrynę i witryny oddziałów Dow postępujących zgodnie z Polityką Prywatności Online. Polityka ta dotyczy „Danych osobowych”, informacji, które ciebie osobiście identyfikują, osobno lub w połączeniu z inną dostępną nam informacją.

Prosimy poświęcić kilka minut na zapoznanie się z Polityką Prywatności Online. Uzyskując dostęp lub odwiedzając tą witrynę, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i ujawnienie twoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Online. Prosimy również o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z Warunkami Użytkowania naszej witryny. Jeżeli nie wyrażasz zgody na gromadzenie, wykorzystanie i ujawnienie twoich danych osobowych zgodnie z tą polityką prywatności lub Warunkami użytkowania, prosimy opuścić i nie używać tej witryny.

Polityka Prywatności Online opisuje jakie rodzaje informacji są gromadzone i śledzone, gdy korzystasz z naszych witryn, jak ta informacja jest wykorzystywana i komu jest przekazywana. Jeżeli masz pytania na temat Polityki Prywatności Online, prosimy skontaktować się z nami.

Polityka Prywatności Online określa:

Jakie dane zbieramy
W jaki sposób możemy wykorzystać i udostępniać twoje dane
Lokalizację danych
Stosowanie specjalnych opcji lub obszarów naszej witryny
Prywatność dzieci
Bezpieczeństwo
Zewnętrzne linki
Zmiany w Polityce Prywatności Online
Twoje wybory
Dostęp, aktualizacja lub poprawianie danych osobowych
Skontaktuj się z Dow

Jakie dane gromadzimy

Jeżeli prawo pozwala, możemy gromadzić następujące dane:

Dane, które dostarczasz. Gromadzimy dane osobowe, które świadomie przekazujesz wypełniając formularz online, rejestrując się celem uzyskania informacji lub usług, składając podanie o pracę, lub wysyłając do nas w innych celach. Na przykład, jeżeli zapisujesz się, aby otrzymać komunikaty e-mailowe od jednego z naszych przedsiębiorstw, pozyskujemy twój adres e-mail i powiązane informacje, które dostarczasz. Jeżeli komunikujesz się z nami stosując opcję „Skontaktuj się z nami”, pozyskujemy informacje, które dostarczasz podczas wypełniania formularza „Skontaktuj się z nami”.

Dodatkowe informacje. Okresowo, możemy dodawać do danych, którą dostarczasz, informacje z innych źródeł, takie jak informacje potwierdzające twój adres, informacje oparte na twoim kodzie pocztowym albo działalności lub informacje, które otrzymaliśmy opierając się na twoim powiązaniu z Dow. Na przykład, jeżeli jesteś klientem lub dostawcą Dow, możemy uzupełniać dane przekazywane przez ciebie online informacjami dostarczanymi przez twoje relacje biznesowe z Dow.

Dane wysyłane do nas przez twoją przeglądarkę internetową. Gromadzimy informacje automatycznie wysyłane do nas przez twoją przeglądarkę internetową. Do tych danych należą twój adres IP (Internet Protocol), tożsamość twojego dostawcy internetowego, nazwa i wersja twojego systemu operacyjnego i przeglądarki, data i czas twoich odwiedzin, strona, która połączyła z Dow oraz strony, które odwiedzasz.

Pliki cookie i inne technologie. Dow może wykorzystać technologię „cookie” na tej stronie internetowej. Plik cookie zawiera informacje wysyłane przez stronę internetową i zapisane na twoim twardym dysku lub w pamięci tymczasowej. Możesz zmienić ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce internetowej lub usunąć pliki cookie w dowolnym czasie. Możemy stosować pliki cookie, aby zapisać twoje preferencje dla naszych witryn lub zapisać statystyki związane z liczbą odwiedzających nasze witryny i żądania plików, rodzaje stosowanych przeglądarek i inne gromadzone dane. Dow może wykorzystywać przezroczyste pliki GIF, aby ułatwić zarządzanie reklamą online przez zbieranie informacji związanych z reklamami, które napędzają ruch w sieci do naszych witryn.

Google Analytics.W tej witrynie internetowej używana jest internetowa usługa analityczna Google Analytics udostępniana przez Google, Inc. („Google”). Usługa Google Analytics korzysta z plików cookie, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika i pomagających witrynie internetowej w analizie sposobu jej użytkowania. Informacje z pliku cookie na temat twojego korzystania z witryny internetowej (w tym adres IP) będą przesyłane do firmy Google i przechowywane przez nią na serwerach w USA. Przy użyciu tych informacji Google będzie analizować twój sposób korzystania z witryny internetowej, sporządzać raporty dotyczące aktywności na potrzeby operatorów witryn internetowych oraz świadczyć inne usługi dotyczące aktywności użytkowników witryn internetowych i korzystania z internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie wiązać twojego adresu IP z innymi przechowywanymi przez siebie danymi. Możesz odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak zwracamy uwagę, że wówczas możesz nie mieć dostępu do wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Przez korzystanie z tej witryny internetowej akceptujesz przetwarzanie danych na swój temat przez Google w sposób i w celach wymienionych powyżej.

W jaki sposób możemy użyć i przekazywać twoje dane osobowe

Jeżeli odpowiednie przepisy prawne pozwalają, możemy użyć twoje dane osobowe zgromadzone na naszej witrynie:

·         do dostarczenia żądanych przez ciebie produktów, informacji i usług;

·         do zapewnienia klientowi efektywnego serwisu;

·         do poprawienia zawartości, funkcjonalności, wydajności i użyteczności naszej witryny;

·         do poprawienia naszych wysiłków promocyjnych i marketingowych;

·         do zapewnienia wsparcia technicznego i wykrywania usterek; i

·         do celów bezpieczeństwa, kredytowych i zapobieganiu oszustwa;

·         do jakichkolwiek innych celów identyfikowanych w odpowiednim oświadczeniu o prywatności lub w innych uzgodnieniach z Dow.

Jeżeli odpowiednie prawo pozwala, możemy rozpowszechniać twoje dane jak opisano poniżej:

·         Wewnątrz Dow. Możemy przekazywać twoje dane osobowe w ramach jednostek powiązanych z Dow w celach określonych w Polityce Prywatności Online.

·         Nasi dostawcy usług. Możemy przekazywać twoje dane osobowe do firm lub organizacji, w tym do przedsiębiorstw kontrolowanych, afiliatów i innych jednostek wykonujących usługi w naszym imieniu, takich jak dostawcy usług wsparcia witryn internetowych. W każdym przypadku takie strony trzecie muszą stosować odpowiednie środki ochrony prywatności i mogą wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz firmy Dow.  

·         Transakcje biznesowe i przekazania. Dow może kupować, sprzedawać, tworzyć i reorganizować w inny sposób jedno lub więcej swoich przedsiębiorstw lub sprzedawać akcje lub aktywa, na przykład, w wyniku sprzedaży, połączenia, reorganizacji lub likwidacji. Transakcja tego typu może wiązać się z przekazaniem twoich danych do przyszłych kupujących lub partnerów, którzy podpisali umowę o zachowaniu poufności z Dow.

·         Zgodność z prawem i ochroną naszych praw i praw innych. Możemy przekazać dane osobowe, gdy w dobrej wierze uważamy, że postępujemy zgodnie z prawem, nakazem sądowym lub wezwaniem do stawienia się przed sądem. Również możemy przekazać dane osobowe w ramach współpracy przy dochodzeniu rządowym; aby zapobiec przestępstwu lub podczas prowadzenia dochodzenia w sprawie przestępstwa, takiego jak oszustwo lub kradzież tożsamości; aby wprowadzić lub zastosować nasze warunki użytkowania lub inne umowy; lub w celu ochrony naszych praw lub własności lub praw, własności lub bezpieczeństwa naszych użytkowników lub innych.

Nie użyjemy twoich danych osobowych do wysyłania reklam produktu lub promocji, chyba że wyraziłeś zgodę na otrzymywanie reklamy produktu lub promocji. Dow nie sprzedaje twoich danych osobowych trzecim stronom w celach innych niż opisanych powyżej.

Lokalizacja danych

Dow jest globalną organizacją z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Nasze serwery, bazy danych i dostawcy internetowi zlokalizowani są w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Różne kraje posiadają różne prawa i wymagania w zakresie prywatności i niektóre, w tym Stany Zjednoczone, zapewniają mniejszą ochronę prawną twoich danych osobowych niż inne. Używając tej witryny, wyrażasz zgodę na zbieranie, używanie i przekazywanie twoich danych osobowych w lub do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów w celach opisanych w Polityce Prywatności Online.

Stosowanie specjalnych opcji lub obszarów naszej witryny

Niektóre z naszych witryn zawierają specjalne opcje, takie jak ankiety, licencjonowaną zawartość; lub sklep online; lub obszary chronione hasłem, takie jak obszary tylko dla klientów lub obszar dla poszukujących pracy. Ta Polityka Prywatności Online może być okresowo uzupełniana lub zmieniana przez oświadczenia o prywatności, które są specyficzne i występują na indywidualnych witrynach Dow, w tym, między innymi, na naszych witrynach dla inwestorów i poszukujących pracy. Ogólnie, oświadczenia te podają szczegóły o danych osobowych, które pozyskujemy i nie pozyskujemy na poszczególnych stronach lub obszarach naszej witryny, dlaczego potrzebujemy tą informację i jakie są wybory w zakresie używania tej informacji.

Jeżeli zapiszesz się w celu używania określonej opcji lub obszaru chronionego hasłem, możesz zostać poproszony o wyrażenie zgody na specjalne warunki określające używanie specjalnej opcji lub obszaru chronionego hasłem. W takich przypadkach zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na specjalne warunki, na przykład, przez zaznaczenie kratki lub kliknięcie przycisku oznaczonego „I agree” (Zgadzam się). Ten rodzaj umowy jest znany jako umowa typu „Click-through” (Klikalność). Jeżeli jakiekolwiek warunki umowy click-through lub innej umowy pomiędzy tobą a Dow różnią się od warunków Polityki Prywatności Online, warunki tej umowy będą mieć pierwszeństwo w stosunku do Polityki Prywatności Online.

Prywatność dzieci

Świadomie nie zbieramy informacji od dzieci w celach sprzedaży lub promocji naszych produktów lub usług. Prowadzimy programy edukacyjne w nauce dla studentów i nauczycieli w naszych społecznościach, ale nie zapraszamy osób niepełnoletnich do kontaktowania się z nami, ani do ręcznego wprowadzania danych osobowych. Odwiedzający muszą mieć 18 lat lub więcej, aby rejestrować się lub wypełniać ankietę. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą rejestrować się, aby otrzymać informacje lub partycypować w imieniu swoich dzieci. Jeżeli uważasz, że dziecko poniżej 18 roku życia wysłało osobowe dane kontaktowe do Dow, prosimy natychmiast skontaktować się z nami na adres podany poniżej i dołożymy odpowiednich starań, aby niezwłocznie usunąć te informacje z naszych baz danych.

Bezpieczeństwo

Podejmujemy handlowo uzasadnione środki, aby chronić poufność, integralność i bezpieczeństwo twoich danych osobowych. Zalecamy użytkownikom, aby ostrożnie postępowali z danymi osobowymi podczas korzystania z Internetu.

Ochrona SSL. Niektóre obszary naszej witryny chronione hasłem wymagają ustanowienia bezpiecznego połączenia pomiędzy twoim komputerem a naszym serwerem. Wykorzystujemy technologię szyfrowania zwaną Secure Socket Layers (SSL). Bezpieczne połączenie jest utrzymywane do momentu wyjścia z bezpiecznego obszaru witryny. Mimo że używamy szyfrowania SSL do ochrony twoich danych osobowych podczas ich przesyłania przez Internet, „idealne bezpieczeństwo” w sieci nie istnieje i nie możemy zagwarantować bezpiecznej transmisji danych osobowych przez Internet.

Ochrona hasła. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie poufności swoich haseł. Mamy prawo zakładać, że ktokolwiek uzyskujący dostęp do naszych witryn i stosujący twoje hasło ma do tego prawo. Będziesz wyłącznie odpowiedzialny za działania kogokolwiek, kto uzyskał dostęp do naszej witryny z wykorzystaniem hasła tobie przydzielonego, nawet jeżeli ta osoba nie jest faktycznie przez ciebie upoważniona. Jeżeli są podstawy do przypuszczenia, że twoje hasło zostało przypadkowo przekazane innym lub stosowane bez zezwolenia, powinieneś niezwłocznie je zmienić korzystając z naszej strony.

Zewnętrzne linki

Niektóre nasze witryny mogą zawierać linki do innych witryn w Internecie, które nie są kontrolowane, ani utrzymywane przez Dow. Ikona ta wskazuje link do zewnętrznej witryny, która nie jest prowadzona przez The Dow Chemical Company lub spółkę zależną Dow. Takie linki nie stanowią poparcia ze strony Dow dla tych witryn, wyświetlanej zawartości, ani osób lub jednostek z nimi związanych. Odwiedzając witrynę poprzez link ze strony Dow, uznajesz, że Dow dostarcza tobie linki wyłącznie jako udogodnienie i wyrażasz zgodę, że Dow nie jest odpowiedzialny za zawartość tych witryn. Zewnętrzne strony są regulowane przez własne warunki i zasady, a nie przez Politykę Prywatności Online, Warunki użytkowania, Oświadczenie o dostępności i inne warunki i zasady Dow.

Zmiany w Polityce Prywatności Online

Zastrzegamy prawo do modyfikacji tej Polityki Prywatności Online i powiązanych praktyk biznesowych w dowolnym czasie przez umieszczenie zaktualizowanego tekstu na stronie i zaktualizowanej daty obowiązywania na górze tej strony. Z uwagi na dodawanie nowych opcji i funkcjonalności do naszych witryn lub gdy zasady Dow lub stosowane prawa ewoluują, może być konieczne zaktualizowanie lub uzupełnienie Polityki Prywatności Online. Zastrzegamy sobie do tego prawo, w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia, przez umieszczenie uzupełnionej wersji na naszej witrynie. Zmiany te będą efektywne od daty umieszczenia poprawionej wersji na naszej witrynie. Używanie jednej z naszych witryn po takiej zmianie stanowi twoją zgodę na warunki zaktualizowanej Polityki Prywatności Online. Z tego powodu ważne jest, abyś regularnie przeglądał tą Politykę Prywatności Online.

Twoje wybory

Szanujemy twoje prawo wyboru sposobu w jakim gromadzimy, używamy i ujawniamy twoje dane osobowe. W niektórych przypadkach poprosimy ciebie o wskazanie twojego wyboru w czasie gromadzenia twoich danych osobowych. Jeżeli otrzymujesz komunikaty e-mailowe lub marketingowe, możesz w dowolnym czasie zrezygnować z ich otrzymywania przez wykorzystanie opcji rezygnacji z prenumeraty dołączonej do wysyłanych przez nas wiadomości e-mail. Jeżeli jesteś klientem, kupującym produkty Dow, zastrzegamy sobie prawo przekazywania tobie informacji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, przepisów mających zastosowanie lub właściwości ekologicznych naszych produktów.

Dostęp, aktualizacja lub poprawianie danych osobowych

Jeżeli utworzyłeś konto lub profil osobowy na jednej z naszych witryn, będziesz mieć dostęp i prawo do aktualizacji niektórych lub wszystkich twoich danych osobowych w ustawieniach konta lub na stronie profilu. Jeżeli chciałbyś mięć dostęp, zaktualizować lub skorygować inne dane osobowe, prosimy skontaktować się z nami. Skontaktujemy się z tobą i możemy zapytać o dodatkowe informacje celem weryfikacji twojej tożsamości. W większości przypadków będziemy aktualizować informacje zgodnie z żądaniami. Jednakże, w niektórych przypadkach, możemy ograniczyć lub odmówić twojego żądania, jeżeli prawo na to zezwala lub wymaga lub jeżeli nie jesteśmy w stanie zweryfikować twojej tożsamości.

Skontaktuj się z Dow

Jeżeli masz pytania dot. Polityki Prywatności Online lub naszych praktyk prywatności, prosimy kontaktować się pod numerami podanymi na stronie http://www.dow.com/assistance/dowcig.htm. Możesz również kontaktować się z nami poprzez formularz online http://www.dow.com/assistance/thoughts.htm lub poprzez email dowcig@dow.com. Możesz również wysłać korespondencję pocztową do:

W Stanach Zjednoczonych:

Dow Chemical Customer Information Group
Dow Ashman Center
4520 Ashman Street
P. O. Box 1206
Midland, Michigan 48642
U.S.A.

W Kanadzie:

Dow Chemical Canada ULC.
Privacy Officer
2400- 215 2 ST SW Calgary AB T2P 1M4
403-267-3527
burt@dow.com

Dow AgroSciences Canada Inc.
Privacy Officer
2400- 215 2 ST SW Calgary AB T2P 1M4
403-735-8861
saudette@dow.com

W Europie:

Dow Customer Information Group
Prins Boudewijnlaan 41
B-2650 Edegem
Belgium

W Azji- obszarze Pacyfiku:

Dow Chemical Malaysia Sdn Bhd
Level 6, CP Tower, Jalan 16/11
Pusat Dagang, Section 16
46350 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Malaysia

W Ameryce Południowej:

Dow Quimica S.A.
Rua Alexandre Dumas 1671
Chacara Santo Antonio
São Paulo
Brazil 04717-903

Jeżeli masz obawy, że ktoś powiązany z Dow wykorzystał twoje dane w sposób niezgodny z Polityką Prywatności Online; chciałbyś otrzymać poradę związaną z Kodeksem postępowania Dow; lub powiadomić o potencjalnych nieetycznych praktykach biznesowych lub innym pogwałceniu naszego Kodeksu postępowania, prosimy skontaktować się z Infolinią etyczną Dow. Z Infolinią etyczną Dow można połączyć się za pomocą bezpłatnej linii telefonicznej, obsługiwanej we wielu językach, dostępnej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na całym świecie. Dostęp do Infolinii etycznej Dow można również uzyskać stosując formularz online, który umożliwia opcję złożenia pisemnego raportu. Dodatkowo, zawsze masz możliwość kontaktowania się z Biurem etyki i jej przestrzegania pod numerem 989-636-2544 lub poprzez email Ethics@Dow.com.