Czym jest Isoclast™ active?

Isoclast™ active to nowy insektycyd opracowany i zastrzeżony przez Dow AgroSciences. Należy do nowej grupy chemicznej insektycydów zwanej sulfoksyminami. Jest przeznaczony do zwalczania szkodników ssących o dużym znaczeniu gospodarczym w ważnych uprawach.

Do jakich upraw w UE zostanie zarejestrowany Isoclast™ Active?

W Europie Isoclast™ będzie rejestrowany w następujących uprawach: zboża (pszenica, jęczmień, owies, żyto, pszenżyto jare i ozime), bawełna, rzepak, warzywa o jadalnych owocach (pomidor, pomidor koktajlowy, papryka, bakłażan), dyniowate (ogórek, melon, arbuz, cukinia), rośliny ozdobne (cebule, rośliny ozdobne, kwiaty), warzywa liściaste (sałata, cykoria, cykoria sałatowa, szpinak), rośliny strączkowe (fasola, zielona fasolka, groszek), kapustne (brokuły, kapusta, kalafior), ziemniak, owoce ziarnkowe (jabłko, gruszka), owoce pestkowe (brzoskwinia, nektaryna, śliwka, wiśnia), cytrusowe (cytryny, pomarańcze, mandarynki, grejpfrut).

Uwaga: Zawsze należy sprawdzić lokalne etykiety rejestracyjne, aby potwierdzić, które rośliny uzyskały rejestrację w danym kraju.

Jakie szkodniki zwalcza Isoclast™ Active?

Isoclast™ Active zwalcza główne szkodniki ssące, w tym mszyce, mączliki i niektóre czerwce. Chroni przed trudnymi do zwalczania gatunkami, u których rozwinęła się odporność na wiele innych insektycydów, takie jak mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana, mszyca ogórkowa lub mączlik ostroskrzydły. Proszę sprawdzić lokalne etykiety rejestracyjne, aby potwierdzić, jakie lokalne szkodniki zwalcza Isoclast™.

Dlaczego warto stosować Isoclast™ Active i jakie są jego główne zalety?

Isoclast™ Active jest ważnym narzędziem przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących, które mają niezwykle negatywny wpływ na uprawy. Długotrwała skuteczność i szybkość działania umożliwiają natychmiastowe i trwałe postępowanie ze zwalczanymi szkodnikami. Isoclast™ jako jedyny członek nowej grupy insektycydów jest ważnym partnerem w programach przemiennego stosowania środków ochrony roślin. Nie wywołuje odporności krzyżowej z innymi insektycydami, dzięki czemu nadaje się do zwalczania populacji owadów odpornych na inne insektycydy, w tym neonikotynoidy. Isoclast™ jest skuteczny przy niewielkich dawkach. Jest zgodny z programami integrowanej ochrony roślin (IPM) i stosowany według wskazówek na etykiecie nie jest szkodliwy dla pszczół. Używany w sposób zgodny z zaleceniami podanymi na etykiecie wykazuje tylko niewielkie ryzyko dla organizmów niebędących przedmiotem zwalczania oraz dla środowiska.

Jaki jest mechanizm działania?

Isoclast™ Active należy do grupy 4 klasyfikacji IRAC i jest agonistą receptorów nikotynowych acetylocholiny o niezwykle wysokiej skuteczności. Jednak, Isoclast™ należy do zupełnie nowej podgrupy wewnątrz wspomnianej grupy 4 znanej sulfoksyminy (4C), wykazującej złożone i unikalne oddziaływanie na docelowe miejsce działania, które różni się od działania obserwowanego w przypadku innych insektycydów tej grupy w tym również neonikotynoidów. Te znaczące różnice strukturalne wzmacniają wyjątkowy mechanizm działania oraz właściwości środowiskowe. Ta różnica została wyraźnie wskazana przez odpowiedzialny organ zajmujący się klasyfikacją insektycydów (IRAC) i opublikowana w dostępnej literaturze naukowej.

Czy Isoclast™ Active jest neonikotynoidem?

Nie. Isoclast™ Active należy do nowej grupy chemicznej insektycydów zwanej sulfoksyminami. To obecnie jedyny zarejestrowany członek tej grupy, należący do podgrupy 4C w klasyfikacji IRAC i opublikowany w dostępnej literaturze naukowej [1]. Neonikotynoidy mają inną klasyfikację i należą do podgrupy 4A według IRAC. Oprócz tego, różniący się znacznie strukturalnie od neonikotynoidów Isoclast™, wiąże się inaczej z receptorami nikotynowymi acetylocholiny w porównaniu do innych insektycydów działających w tym samym miejscu, także neonikotynoidów. Jest też w inny sposób metabolizowany przez owady, dzięki czemu nie wywołuje odporności krzyżowej z innymi insektycydami, w tym neonikotydoidami.

[1]  Opublikowane badania: Watson et al. 2011, Oliveira et al. 2011, Watson et al. 2011, Cutler et al. 2013, Sparks et al. 2012, Nauen et al. 2015

W jaki sposób Isoclast™ Active zwalcza szkodniki?

Isoclast™ Active zwalcza szkodniki ssące będące przedmiotem zwalczania poprzez kontakt oraz działanie na układ pokarmowy. Charakteryzuje go działanie systemiczne oraz translaminarne na tkankę roślinną, co oznacza, że zwalcza szkodniki znajdujące się w obrębie pokroju rośliny lub od spodu liści po tym jak pożywią się one sokiem opryskanej rośliny. Isoclast™ charakteryzuje długotrwała skuteczność i szybkość działania oraz zgodność z programami Integrowanej Ochrony Roślin.

Jaki jest efekt szybkiego działania Isoclast™ Active?

Isoclast™ Active jest środkiem szybko działającym. Działa zaraz po zaaplikowaniu i zetknięciu z rośliną i po przedostaniu się do układu pokarmowego szkodników. Szybkie działanie oznacza, że środek od razu sukcesywnie zaczyna zmniejszać populację szkodników będących przedmiotem zwalczania. Zwalczanie szczytowe zwykle pojawia się w ciągu 2 do 3 dni.

Czy są dostępne alternatywne rozwiązania ochrony roślin inne niż Isoclast™ Active?

Tak, jednak wybranie Isoclast™ Active pozwala zmniejszyć konieczność stosowania produktów, które mają mniej korzystne profile środowiskowe. Jako jedyny członek grupy sulfoksyminów opracowany do użytku komercyjnego, Isoclast™ jest bardzo skuteczny w walce z populacjami owadów ssących, które są odporne na te alternatywne insektycydy.

Jakie są idealne temperatury zewnętrzne dla aplikacji? (min. i maks.)

Produkt działa w normalnych warunkach wegetacji roślin, idealnie w temperaturach między 10 a 30 stopni Celsjusza.

Jaka jest dawka na hektar? Ile razy mogę dokonać oprysku?

Zawsze należy stosować się do zaleceń lokalnych podanych na etykiecie. Ogólnie rzecz biorąc dla Europy, Isoclast™ zostanie zarejestrowany do użytku w dawce między 24 a 48 g a.s./ha. W przypadku niektórych upraw dawkę 24 g a.s./ha można powtórzyć, ale wyższe dawki można stosować wyłącznie raz w roku.

Czy można aplikować Isoclast™ Active za pośrednictwem metody kropelkowo-zraszającej?

Aplikacja doglebowa nie została zarejestrowana w Europie.

Kiedy należy aplikować Isoclast™ Active?

Produkt działa w większości faz rozwojowych szkodników, ale najlepiej sprawdza się na młodych, rozwijających się owadach, gdy presja ze strony populacji nie jest jeszcze wysoka. Dlatego zalecamy monitorowanie w celu określenia odpowiedniego momentu zabiegu.

Czy konieczne jest stosowanie środków wspomagających?

Produkt zarejestrowano bez żadnych dodatków, ale jeśli praktyka lokalna lub doradca sugerują zastosowanie środka wspomagającego ze względu na korzyści dla konkretnej uprawy (np. czerwce lub mączliki w warzywach), warto zastosować się do tej porady, ponieważ w kilku badaniach wykazano korzystny wpływ dodatku adiuwantów.

Czy Isoclast™ Active można stosować razem w mieszaninie zbiornikowej fungicydy – insektycydy – nawozy?

Atesty dotyczące mieszania z innymi produktami znajdują się na krajowej etykiecie.

Czy Isoclast™ Active można bezpiecznie stosować w okresie ochrony zapylaczy?

Isoclast™ Active stosowano na powierzchni milionów hektarów upraw na całym świecie w ciągu kilku sezonów wegetacyjnych i nie zgłoszono żadnego szkodliwego oddziaływania na pszczoły miodne, nawet w okresie kwitnienia roślin.

Czy Isoclast™ Active jest bezpieczny dla uprawy?

Isoclast™ Active jest bezpieczny na zarejestrowanych uprawach, jeżeli jest stosowany według wskazówek podanych na etykiecie.

Znany mi jest insektycyd sulfoksaflor. Dlaczego używa się nazwy substancji aktywnej Isoclast™ Active zamiast sulfoksafloru? 

Isoclast™ Active jest nazwą handlową, natomiast sulfoksaflor jest nazwą zwyczajową ISO. Dow AgroSciences stworzył marki handlowe dla swoich czterech najnowszych substancji aktywnych, Arylex™ Active, Isoclast™ Active, Rinskor™ Active oraz Inatreq™ Active, aby pomóc klientom na całym świecie w lepszym zrozumieniu naszych technologii oraz z myślą o powiązaniu produktów, które zawierają te substancje czynne.

Czy Isoclast™ Active negatywnie wpływa na któreś stadia rozwojowe pszczół i ich zwyczaje żywieniowe?

Dow AgroSciences przeprowadził badania pozostałości w pyłku i nektarze. Pozostałości w pyłku wykryto w roślinach, w przypadku których zabieg przeprowadzono w fazie przed kwitnieniem. Nie odnotowano oddziaływania ani na pszczoły robotnice, ani na larwy pszczół (czerw) zbierające pyłek i nektar z roślin potraktowanych Isoclastem™. Jeżeli chodzi o zdrowie rodzin pszczelich, dostępne dane wskazują, że Isoclast™ zastosowany zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie nie ma długotrwałego negatywnego wpływu na rodziny pszczół miodnych.

Jaki poziom odporności na działanie deszczu (tzw. odporność na zmywanie) wykazuje Isoclast™ Active?

Iscolast™ Active jest odporny na działanie deszczu po upływie 1 godziny od zabiegu.

Jak szybko po zakończeniu oprysku pracownicy mogą wejść do sadu/szklarni?

Akceptowany poziom ryzyka wykazano natychmiast po wyschnięciu oprysku. Można rozpocząć pracę bez jakichkolwiek negatywnych skutków dla zdrowia ludzkiego. Poziomy ryzyka oceniono na podstawie wymogów europejskich. Zawsze należy sprawdzić etykietę pod kątem jakichkolwiek specjalnych wymogów lokalnych.

Jaką rolę odgrywa Isoclast™ w zrównoważonym rolnictwie?

Dow AgroSciences zobowiązał się do pomocy w znajdowaniu rozwiązań, które wynikają z rosnącego zapotrzebowania na żywność i produkcję rolniczą, przy zmniejszeniu naturalnych zasobów i wyzwaniach, jakie stwarzają dla pszczół i ich zdrowia. Isoclast™ Active to bardzo potrzebne rozwiązanie w problemie zwalczania szkodników ssących, które wpływają negatywnie na ilość i jakość naszej żywności, również szkodników odpornych na działanie niektórych komercyjnych insektycydów. Pestycydy, takie jak Isoclast™ poprzez zwalczanie tych szkodników chronią uprawy i zapewniają odpowiednią jakość produkowanej żywności, której oczekują konsumenci. Racjonalne stosowanie pestycydów w kontekście systemu Integrowanej Ochrony Roślin przyczynia się do zmniejszenia powierzchni przygotowywanych pod kątem użytku rolniczego. Stosowanie insektycydów, takich jak Isoclast™ w połączeniu z innymi odpowiednimi praktykami pomaga w zwiększeniu wydajności rolniczej oraz wspiera zrównoważone rolnictwo.

Czy Isoclast™ Active jest bezpieczny dla zdrowia człowieka i zwierząt?

Isoclast™ Active został zatwierdzony przez władze europejskie, jako produkt nieszkodliwy dla zdrowia człowieka i zwierząt, a oficjalna klasyfikacja potwierdza jego właściwości nierakotwórcze, niemutagenne i nietoksyczne w odniesieniu do rozrodczości.

Czy Isoclast™ Active spełnia wymagania legislacyjne UE?

Isoclast™ Active uzupełnia kompleksowa i solidna dokumentacja naukowa, która spełnia wszystkie wymagania UE w zakresie rejestracji, co potwierdzają władze europejskie. Ponadto, substancja nie została zaklasyfikowana jako rakotwórcza, mutagenna czy szkodliwie wpływająca na rozrodczość (klasyfikacja ECHA).

Czy istnieje tolerancja w przywozie w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla Isoclast™ na świecie?

Duża wartość dopuszczalnych poziomów pozostałości/tolerancji w przywozie została ustalona globalnie.

ZAPYTAJ EKSPERTÓW

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania tutaj, wyślij nam swoje pytanie, a odpowiemy na nie w możliwie najkrótszym czasie.