Zdrowie człowieka i środowisko

Organy europejskie zakwalifikowały Isoclast™ Active do grupy substancji nieszkodliwych dla zdrowia człowieka. Wykazuje on niską toksyczność dla ssaków, jest niemutagenny, niedziałający szkodliwie na rozrodczość i nierakotwórczy dla ludzi.

Stosowanie insektycydów jest istotne nie tylko z punktu widzenia zrównoważonej produkcji roślinnej, ale także w przypadku rozsądnego wykorzystywania, z powodu wsparcia ochrony siedlisk oraz różnorodności gatunków dzięki umożliwieniu rolnikom zoptymalizowania zużycia wody i ziemi.

Isoclast™ charakteryzuje mocny profil bezpieczeństwa, który pozwala rolnikom zwalczać szkodniki ssące z uwzględnieniem potrzeb środowiskowych. Isoclast™ szybko rozkłada się w glebie, ma korzystny profil toksykologiczny oraz środowiskowy, a także niską toksyczność resztkową wspierającą wysiłki na rzecz ochrony środowiska.

Wpływ na pożyteczne owady i pszczoły

Pożyteczne owady są ważnymi partnerami rolników. Pszczoły są niezbędne w procesie zapylania ponad 130 różnych roślin na całym świecie, a inne pożyteczne owady pracują jako naturalni długofalowi wrogowie destrukcyjnych szkodników w gospodarstwie. Opracowanie produktów ochrony roślin, które nie są szkodliwe dla owadów pożytecznych, a eliminują te, które są szkodliwe dla roślin, jest wyzwaniem.

Nowe insektycydy, takie jak Isoclast™ Active działają selektywnie, koncentrują się na owadach szkodliwych i w niewielkim stopniu wpływają na organizmy pożyteczne. Produkty Isoclast™ stosowane zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie udowodniły swoje minimalne oddziaływanie na owady pożyteczne, w tym pszczoły.

Isoclast™ zarejestrowano w ponad 40 krajach, stosowano go na powierzchni miliona hektarów we wszystkich sezonach wegetacyjnych. Nie ma żadnych doniesień dotyczących jakiegokolwiek negatywnego wpływu na pszczoły i owady zapylające.