Utrzymanie populacji na świecie opiera się głównie na produkcji rolniczej.

Wraz ze wzrostem populacji na świecie rozbudowa zamieszkałych obszarów oraz zwiększenie działalności ludzi, które są uzależnione od zasobów naturalnych (w tym rolnictwa), zwiększają presję na środowisko i bioróżnorodność.

Niemożliwe do pominięcia, rosnące wykorzystanie nowej ziemi pod uprawy prowadzi do zmniejszenia różnorodności roślin – które są kluczowe dla pszczół oraz zmniejszenia obszarów podmokłych i terenów rekreacyjnych, niezbędnych z punktu widzenia zachowania bioróżnorodności.

 

Poprzez minimalizację strat spowodowanych działalnością szkodników oraz zwiększenie plonów, Isoclast™ Active pomaga w dostarczeniu zdrowych owoców i warzyw w przystępnej cenie do coraz większej populacji ludzi, w ten sposób zmniejszając presję na rozwój gruntów rolnych i tym samym przyczyniając się do ochrony naturalnych siedlisk roślin i zwierząt, takich jak lasy, obszary podmokłe i łąki.

Isoclast™ stosowany w zalecanych dawkach oraz w połączeniu z odpowiednimi praktykami rolniczymi, pomaga w zwalczaniu inwazyjnych gatunków i przyczynia się do zmniejszenia marnotrawienia zasobów wykorzystywanych w rolnictwie, takich jak woda, ziemia i innych (np. nawozów i paliwa), a co za tym idzie do zmniejszenia oddziaływania na środowisko przy równoczesnym wzroście produktywności.

Z myślą o zapewnieniu bezpiecznego stosowania, Isoclast™ poddano konsekwentnym i dokładnym badaniom w wielu krajach na świecie. Dowiedz się więcej.